Artiklar


Våra artiklar är gammalt och nytt material som handlar om vår hembygd. Välj artikel med blå länken!

Udda bilder från förra sekelskiftet - lite om hus som fått ny utsikt

Pest eller kolera? - en studie av Skärgårdens ödekyrkogårdar

Salt och sill - en oslagbar kombination - något om vår älskade sill och salthandeln

1700-talet i våra omgivningar - och andra viktiga händelser i vårt land

Första salteriägaren - noteringar om Peter Bagges verksamheter på 1700-talet

Lundgrens på Bratten 1812 - några av de tidigaste invånarnas skiftande liv

Kongahälla - en handelsstad - om den forntida staden i vår närhet

Projekt Barnebrattens historia - lokalt grupparbete för intresserade

Ett möte 1928 - en liten skröna med oväntat persongalleri

En viking från Vrångö - spännande historia från 1712 om hjälteinsatser

Stora Rös - en toppenplats - fakta om platsen och dess underhåll

Västergötland – ett kåseri om samhörigheten inom ett landskap

Vykort berättar – 1920-tal - högupplöst film för datorn med gamla vykort och musik

Skärgårdskurs för kvinnor - trivsamt bildspel från 1980-talets entusiaster

Bagebröd - skärgårdsspecialitet - också känt som hönökaka

Miljöaktion på Styrsö på 1970-talet - engagerade personer med alternativ mot kärnkraft 

Vad kallas öborna - om våra smeknamn, eller kanske öknamn 

Förskola på Styrsö belönades med trädplantering - gåva från Hortikulturens vänner

Kungsö och Götiska Förbundet - berättelse om husen på Kungsö på 1930-talet

Djurhållningen år 1920 - Ulf Carlbergs redovisning över antalet husdjur för hundra år sedan

Känsö karantän som taltidning - Dick Harrison och Peter Andersson berättar

Melkorka - härlig berättelse om irländsk prinsessa som såldes som slav på Brännö

Information in English - basic information about the Southern archipelago

Fyrar och folk på Buskär - del lilla skäret i Göteborgs hamninlopp med intressant historia

Ångbåten kommer till Styrsö - Lars Tobisson berättar om skärgårdstrafiken ur sommargästens synvinkel

Donsö varv - artikel om 100 års uppgång och nedgång av socknens största industri

Skärgården i Försvarets tjänst - översikt över hur befästningslinjerna i Skärgården etablerades under 1900-talet 

Svolders förlisning 1911 - hjältemod av Vingas lotsar!

Kristina och Anckarhjelm - om sjöhjältens förvärv av Styrsö Socken

Naturen på Vinga - växter och unik berggrund, vackra sommarbilder

Pilgrimshus - läs Daniels vision som bidrog till Missionsförsamlingens nya kyrka

Dricksvatten i Skärgården - kort resumé över vattenhanteringen före kommunsammanslagningen

Vänskap går igen - Sällsamma möten mellan sjöfolk av Daniel Johansson

Västkustfisk och Västkustfolk - fin film från 1948 om kustens industrier och fiske

Unik plantering på Styrsö - utförligt dokument om Arbores skog

Buskär och Freden vid Brömsebro - om det danska flaggskeppet vid Buskär

Livet i Byn – i vardag och fest - en stämningsfull betraktelse av Carin Asplund

Första samhällsnivån – Ulla Herlitz skriver om demokrati och samhällsansvar

Fakta om Vinga fyrplats - publicerat vid 100-års jubileet 1990

Folkminnen – skrock och riter från hedna tider

Styrsös Sandvik - omvandlingen från badplats till storhamn

Ett sjömansbrev från 1901 - en hälsning hem från en ung sjöman från Vrångö

60 års tidningsklipp - Rosalie Christensens unika samling på biblioteket

Styrsös läsida – kurort sedan 1893 – noteringar om vårdinrättningarna på Styrsös ostsida

Styrsös skolor - några gamla bilder och en djupdykning i "Styrsö socken"

Styrsö under Älvsborg - funderingar över herrarna som styrt över oss

Ryska musiker på Badhusrestaurangen - arkivstudier från badhusepoken

Vargö - Naturreservatet 2006 - Västkuststiftelsens intressanta broschyr

Uppsatsbok från 1915 - intressant lärobok om konsten att skriva uppsats och annat - 64 sidor

Klockarebostaden - artikel om Dahlins på Styrsö ur GP från 2009

Fyrplatsernas folk på 1900-talet - berättelse från en som bott och verkat på plats

Filmen om Styrsö Pottan - bilder från militäranläggningens inre

Barnmorskan Maria Eriksson - trotjänare i öbornas tjänst

Sjömännen under 2:a världskriget - om hjältemod och ond bråd död

Styrsös äldsta hus - en studie av det som kan vara Styrsös äldsta hus

Hästskor minner - uppsats om hästskor som fått ny användning

Livet som skärgårdsdoktor - Urban Brunell berättar

Minsprängningen av ”Almy” 1940 - dramatik vid Vinga under 2:a världskriget

Styrsöbolagets historia - från 1830-talet och framåt

Vinga - den västligaste - smått och gott om vår kända fyrplats

Skärgårdsflickan – en gammal dikt om det dramatiska livet i skärgården

Vargö – sill, mink och värdshus – en beskrivning av ön och dess bebyggare genom tiderna

1800-talet – en kursändring - noteringar om Napoleons omdaning av Europas karta

Hur var det 1916 - vår beskrivning över den tiden i samband med Hembygdsförbundets 100-årsjubileum

Laga skifte på Asperö - redovisning i pdf över många års förhandlingar

Vikingamynt på Brännö - intressant fynd från Sagornas tid

En vanlig dag med lotsarna på Vinga - ett reportage från 1986

En vakt på Böttö - hur livet på Böttö fyr kunde vara på 1960-talet

Styrsö Sockenbok - hela boken som text med källhänvisningar och allt!

Kappsegling - ny sport - i alla fall vid början av 1900-talet

Morfar har berättat - den fina visans bakgrund med text och sång

Känsö Knalt - den gamla fiskefyren på Känsö

Asperö och de andra öarna - särskildheter i Södra Skärgården

Styrsö i Samverkan - nytt föreningssamarbete för bättre dialog mellan beslutsfattare och boende på Styrsö

Fredrik åkare på Styrsö – verkligheten, visan och det tragiska slutet

Hembygdsföreningen bildas - två viktiga dokument för bildandet på 1930-talet

Litet om fårhållningen på Styrsö på 1800-talet - artikel av Ulf Carlberg

Telegrafisten Anton Hansson, Vinga - Lite fakta om Evert Taubes litterära skapelse

Brattens kiosk - kortfattat med bilder om den gamla kioskens historia

Briggen Rasks förlisning 1896 - Roger Julin från Vrångö rapporterar om en dramatisk händelse med lyckligt slut

Värnandet av Hembygden - en erinran om Socknens militära betydelse genom tiderna

Solvik – historien om ett hus – Urban Brunell berättar om huset på Skäret och dess boende

Briggen Johannas förlisning 1899 - bragdräddning av Vrångölotsarna

Jänken på Vrångö - förklaring till varför ängen kallas så och lite om ostindiesjöfarten

Krigen i Skärgården under 1600- & 1700 talen - lärorik beskrivning av förhållandena i Skärgården under ofärdsåren i konflikterna med Danmark

Vrångö lotsutkik - bilder och berättelser om lotsar på Vrångö och Tistlarna

Lotsvillorna på Brännö - om hur lotsarna kunde beställa hus ifrån Ale härad

Får med god smak - intressant artikel om fårens matvanor

Daniel Johansson 90 år - en verkligt genuin Styrsöbo

Tistlarna - vår sydligaste ö med fyr, lotsplats och unik miljö

Alkohol och väckelse - ett kåseri om villkoren i skärgården

Sveriges nationaldag - lite fakta om vår svenska dag

Styrsövalsen - Favorit från 1944 av Jules Sylvain - noter och ljudfil.

Gammalt mynt på Öbergska - antikt fynd i Kryddträdgården

Ungdomens medborgarbok - spännande inblick i 1930-talets värderingar om sunt liv

12 snuskiga rader - intressant artikel om begränsning av det fria ordet på Styrsö 1953

Smörbaggen – Beskrivning av ett unikt museiföremål

Tull - inkomst för stad och stad - betraktelse om tull och smuggling i skärgården, särskilt under Kontinentalblockaden

GP besöker oss 1941 - lyrisk beskrivning av reporter hänförd över sommarfagra Styrsö

Hembygdsstugan invigs 1939 - Reportage i Handelstidningen med redogörelse för ryggåsstuge-studier

Sommaren 2013 i bilder - som det låter - 41 bilder med skärgårsliv

Styrsö Pottan - naturskönt före detta kanonbatteri

Dalvillan - ett bemärkt hus på Styrsö Bratten med intressant historia

Vad arkeologerna fann i gräsmattan 2012 - en arkeologisk rapport

Bilder från förr och nu - en jämförelse med dagens utseende

Arbores - om föreningen och vårens arbetsdag 2013 på Bratten.

Kontinentalblockaden - en storpolitisk affär i början av 1800-talet som blev ytterst lönsam för många öbor - i bristen på sill!

Bergströms - ett bemärkt hus på Styrsö med intressant historia

Ekmans seglingar 1900 - tre sidor från Hedda Ekmans familjekrönika

S.N.U.S. - en undomsatsning - Om danspråmen vid Styrsö Tången

Promenad bland Styrsös stenåldersboplatser - en guidad tur

Lotsen Casper Mathesson - ombord på Götheborg som förliste 1745

Brännö - lotsböndernas ö - skrivet av Ulrika Bränning 1993

Brännö lotsutkik - intressanta uppgifter om bl a signalering

Helge Bjulén, Brännö - historiska böcker av stort värde

Kyrkeklevet - bilder som visar utvecklingen av "passet"

Från Byordning till samfällighet - artikel om gammal rättskipning och byagemenskap

Albert Höögs förlisning 1920 - en berättelse om ond bråd död

Öbergskan i pressen - en svängig tidningsartikel

Arkitekturen på öarna - ett gemensamt intresse

Vykortet 1903 - en ytterligt dramatisk historia om djärva bedrifter

Hedda Ekman - fotograf och prominent sommargäst

Fisket som näring - som alla andra fiskelägen?

Bagare Johannes och systrar på Tången

Otto Rob. Landelius – lyrisk skärgårdsskildrare

Känsö – 163 år som karantänsstation

Bravik 1900 - en unik bild över några av de första sommarvillorna

Brandkåren eldar 1969 - särtryck ur Göteborgborgs Posten om brännandet av sommarrestaurangen

Nya Hafsbadet 1902 - särtryck ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning  1901

Stigfinnarna gör Styrsö fint

70-årsjubileet - nyupplägg av bilder mm från vårt jubileum 2007

Förening:

Styrsö Sockens Hembygdsförening

Förening:

Styrsö Sockens Hembygdsförening

Skapad av: (2016-06-21 09:59:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Styrsö Sockens Hembygdsförening (2023-01-28 14:55:53) Kontakta föreningen