P - encyclopedia agaria


Palme stenar, monument rest 1998 på Näsudden söder om Runö kursgård. Monumentet restes för att hedra alla de människor jorden runt som fallit offer för andras illdåd. Konstverket består av femtio granitstenar och är skapat av konstnären Anders Örnberg.

ImageParkvillan, villa belägen strax öster om Näs gård byggdes i början av 1800-talet. LO köpte Näs gård 1941, och under 1960-talet var Parkvillan periodvis fritidshus åt dåvarande LO-ordföranden Arne Geijer.

 

 

 

ImageParnevik, Bo,  1938-. Imitatör och komiker, född i Göteborg, uppvuxen i Munkfors i Värmland. Inledde sin artistkarriär under tonåren i Munkfors. Utbildad till gymnastikdirektör. Under olika tider ägare till restaurangen Bacchi Wapen och delägare till Chinateatern i Stockholm. Köpte 1976 Tuna gård där han fortfarande är bosatt.

Patronatsrätt innebär rätt för en privatperson att tillsätta präster. Vanligen var det adelsmän, ägare till en sätesgård inom församlingen, som kom i åtnjutande av denna rättighet. Från år 1686 gällde rättigheten också ickeadliga. Patronatsrätten avskaffades 1921.

Pauli, Lorentz,  1725-1785. Köpman i Stockholm, ägde Stora Säby och lät 1761 bygga om gården i rokokostil.

Peringer, Johan, se Peringskiöld.

ImagePeringskiöld, Johan, 1654–1729.  Fornforskare, riksantikvarie 1693. Insamlade ett omfattande material om svenska fornminnen, utgav Heimskringla 1697 m.fl. fornnordiska skrifter. Ägare till Stora Säby. Skrev en mycket noggrann men tyvärr oavslutad redogörelse angående Nässkatten.

 

Persson, Herbert, 1899-1973. Folkskollärare, anställd som överlärare i Österåkers kommun 1948.  ”Perssons outtröttliga arbete för skolan lämnade många värdefulla minnen efter sig. Han var en vägröjare och braständare inom folkskolans viktiga område.”

ImagePerstorp - Bostadsområde på österskärssidan av Sätterfjärden, omfattande 46 moderna radhus. I området ligger direktör Nils Wendels villa, där han bodde på 1920-talet. Villan var en gång centrum för det ’ljuva’ livet på Österskär.

 

 

 

ImagePettersson, Henning ”Åkar-Pelle”, 1896-1970.  Född i Frustuna, Södermanland. Flyttade 1924 till Österåker och arrenderade Kaplansgården vid Skånsta gård. Startade häståkeri på Preemtomten mitt i nuvarande centrum. Något senare flyttade han till Berga gård. Köpte 1942 tomten Skolvägen/ Bergavägen och byggde där villa och stall.

 

ImagePettersson, Leif,  1943-2018. Född i Ambjörnarp, Västergötland. Sjuårig folkskola och vidareutbildning genom Komvux och universitet.  Arbetat inom cementindustrin och som kabelarbetare. Politiskt och fackligt aktiv, bl a som ombudsman för LO. Kommunalpolitiker (s) inom Tranemo och Österåker, kommunalråd  1994-1997.

ImagePettersson, Stig, 1935-. Framstående friidrottsman, höjdhoppare, född och uppvuxen i Österåker men tävlade för Kronobergs IK, Stockholm. Pettersson deltog i tre olympiska spel med två fjärdeplatser som främsta meriter. Erövrade silver vid europamästerskapet 1958 och innehade också svenska rekordet med 2,16 m.

PIAB - verkstadsföretag med internationell marknad. Startades av Sven Tell på 1950-talet i Åkersberga. Världsledande i tillverkning av vakuumutrustningar och lastkännare för kranar. Företaget flyttade 1995 till Hägernäs och har idag cirka 150 anställda.

Piggskuta - Alternativ benämning för sandkilen som är en av de fem båttyper som brukar benämnas roslagsskutor. Namnet piggskuta kommer av att sandkilen hade en ”pigg” i fören i vilken förstaget var fäst. Roslagsskutorna klyvarskuta, vedjakt och slup hade bogspröt och förde alla försegel på detta. Benämningen piggskuta, som ofta används på dessa båttyper, är därför inte adekvat.

Pilström, Ragnar,  1913-1998. Musiklärare, organist. Ordförande i ÖHF 1955-1960.

Pilstugan - Båtsmanstorp nr 99, beläget på Runö. Torpet revs i början av 1980-talet. Rotens båtsmän hette inledningsvis Lans; efter 1872 Vibuske - med varierande stavningar.  

ImagePinkruset - fastighet vid Centralvägen, boningshuset numera rivet. ’Pinkrus’ betyder svagt brännvin, vilket gör det troligt att huset en gång varit krog. Namnet ’Pinkrus’ finns på ”Charta öfver Berga Skog” från 1779. Fram till 1914 var huset ett enplanshus, men byggdes detta år om av dåvarande ägaren Fritiof Thun. Thun, som var ivrig nykterist, döpte om huset till Solgården. 1936 såldes fastigheten till Martin Gustafsson. 1986 inköptes huset av kommunen och blev under en tid hemvist och replokal för lokala rockband fram till rivningen 1992.

 

 

ImagePontén, Samuel Benjamin, 1823–1905. Född i Småland. Studerade teologi i Uppsala och medicin vid Karolinska Institutet, fil. dr. och hovpredikant. Skeppspräst på fregatten Eugenie under världsomseglingen 1851–1853. Kyrkoherde i Österåker 1859–1905. Höll sjukstuga i prästgården. Tjänstgjorde som psykiater i Österåker. Ledamot av Svenska Bibelsällskapet. Jubeldoktor 1901.

ImagePotatiskällaren, del av industrikomplexet Pråmen. I lokalerna inrymdes på 1990-talet en mängd verksamheter; leksaksaffär, lagerlokaler, konstnärsateljéer, replokaler för rockband, bilverkstad, blästringsindustri, båtbyggeri och loppmarknad.

 

 

 

Prolympia är en friskola med hälso- och idrottsprofil. Skolan, som är en 6–9 skola,  etablerades i Åkersberga i april 2010 efter att tidigare har varit lokaliserad till Täby.

Pråmen - Mot slutet av 1990-talet allmänt använt namn för det industrikomplex, som 1903 startades på Åkers kanals östra sida strax nedanför järnvägen. Företaget omfattade inledningsvis en såg och en snickerifabrik; 1917 tillkom en kvarn. Skapare var J. Wiktor Jansson. Från 1917 drevs verksamheten av Gustaf Kahnlund som 1923 köpte hela anläggningen. År 1943 såldes kvarnen med stall och magasin till Tage Stridsberg som sedan 1938 arrenderat dessa byggnader. Snickerifabriken övertogs 1945 av Harald Lundqvist (Lundqvists Hyllor). Mellan 1953 och 1976 innehades snickerifabriken av Stållinefabriken David Ahlqvist AB. 1976–1978 ägdes fastigheten av det kommunala Östra Skärgårdens Fastighets AB och därefter av AB Pråmen. 1996 såldes fastigheten till Armada Fastighets AB. Sågen lades ner i början av 1940-talet.  Brädgårdsverksamheten drevs på 1950- och –60-talen  av Lennart Neckman tills Fredells köpte den och senare lade ner verksamheten.

Prästfjärden, den nedre, smalaste delen av Garnsviken ner mot Åkersbro.

Prästgård - fram till 1910 var prästen i socknen garanterad en tjänstebostad som en del av löneförmånen. Efter 1910 utarbetades nya regler för lönesättningen. Väster om prästgården återfinns ett järnåldersgravfält (Raä 457) med en storhög på cirka 20 meter. Prästgårdens läge intill gravfälten i Asphagen och Klockarhagen tyder på att området haft en fast kontinuerligt befolkning från åtminstone järnålderns senare hälft.

Pålhammar, Carl, 1859–1947. Handelsman, övertog Hybbinettes lanthandel vid Åkersbro och byggde en villa vid Garnsviksvägen intill butiken. 1901 startade han en handelsbod vid det nybyggda stationshuset i Åkersberga. Denna handelsbod såldes 1919 till Edvard Jansson.

Påta, scoutstuga belägen vid Drängsjön 6 kilometer nordväst om Åkersberga station, nära Domarudden. Stugan inköptes 1939 av Hedvig Eleonora scoutkår och invigdes för sitt ändamål 1943 av greve Folke Bernadotte. Scoutstugan är inrymd i ladugården till  den tidigare jordbruksfastigheten Påta.


A     B     C     D     E                              L                  P     Q     R

S      T     U     V, W     X, Y, Z     Å      Ä      Ö

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: (2019-01-20 12:15:15) Kontakta föreningen
Ändrad av: Österåkers Hembygds- och fornminnesförening (2019-03-25 15:45:47) Kontakta föreningen