C - encyclopedia agaria


Calux - Företag som 1955 övertog Melin & Söners fabrikslokal vid Åkers kanal. Tillverkade där möbelkylskåp men övergick efter en tid till tillverkning av komponenter till LM Ericsons AXE-växlar. På 1980-talet flyttade Calux från Åkersberga. Överlät senare lokalen till Björcks verkstäder.

ImageCarlssons Café  ”Huldas Saloon”, café i Åkersbergas centrum på den mark där senare bensinstationen Preem låg. Kaféet drevs av Carl-Erik Edvin Carlsson, 1890-1979, och hans hustru Hulda, f Moberg, 1895-1969. Rörelsen startade våren 1936 och omfattade då också restaurangrörelse. Matserveringen upphörde på grund av livsmedelsransoneringarna under andra världskriget. I husets källare låg bageriet, som sköttes av mannen. Rörelsen avvecklades 1961.  Samlingspunkt för det unga Åkersberga, 25-50 personer kunde samlas i lokalen på en vanlig kväll. Schackturneringar genomfördes regelbundet på måndagskvällar.

Carlström, Hans,  Apotekare 1918-1924. Se också Apotek.

Centralskolan  - Bergaskolan.

ImageCentrum Bio  - Biografen inrymdes i det tredje Folkets Hus. Denna fastighet byggdes ursprungligen 1937 av en byggmästare för att konkurrera ut dåvarande Folkets Hus som biograf. Byggmästaren gjorde konkurs några år efter invigningen och Folkets Hus-föreningen köpte då fastigheten. I byggnadens källarvåning fanns Folktandvårdens lokaler. Huset revs 1979 för att bereda plats för Skutan och nya Folkets Hus.

 

Centrum-Konditoriet  - se Bagerier.

Collart, Claude  - 1567 (?). Fransk militär rådgivare åt Erik XIV, ståthållare i Stockholm, erövrade Jämtland 1564. Erhöll Tuna gård som förläning. Död sannolikt 1567. 

Collenius, Carl Georg, 1857-1918.  Kronolänsman 1914, landsfiskal 1918, arrenderade Skånsta.  ” en gammal försupen men snäll farbror…” .

Cramner  - se Allgon.
 
ImageCronberg, Stefan, 1945-2014.  Politiker (m). Student vid Norra Latin, Stockholm 1965, fil mag 1969, lärare i historia och samhällskunskap vid bl.a. Enskilda Gymnasiet. Biträdande partiombudsman för Moderaterna i Stockholms län 1970. Flyttade till Åkersberga 1973. Ordförande i Österåkersmoderaterna 1974, suppleant samma år i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande  1977– 1988. Startade Cronberg Management Consulting 1989. Cronberg medverkade till att bringa kommunens ekonomi i balans och att bromsa den höga utbyggnadstakten i kommunen. Representerade från 2012 Roslagspartiet. 


A     B     C        E      F     G     H     I         K     L          N     O     P     Q     R

S      T     U     V, W     X, Y, Z     Å      Ä      Ö  

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: Österåkers Hembygds- och fornminnesförening (2018-11-25 16:52:24) Kontakta föreningen
Ändrad av: Österåkers Hembygds- och fornminnesförening (2019-12-08 20:53:38) Kontakta föreningen