I - encyclopedia agaria


Idman - Namn på båtsmän vid roten 107 Idsättra.

Idman, Johan Petter, 1849–1940. Båtsman, den siste på roten nr 107.

Idrottsföreningar - I Österåker finns 21 föreningar, organiserade i ”Idrottsalliansen i Österåker” som driver idrottsverksamhet inom olika sporter: amerikansk fotboll, bordtennis, fotboll, ishockey, konståkning, ridning, gymnastik, innebandy, basket, handboll, friidrott, längdskidåkning, simning, tennis, golf, trampolin, ridning och motocross. Idrottsalliansen har som har som målsättning att göra Österåker till länets bästa kommun för idrott. Utöver dessa föreningar finns ytterligare ett antal idrottsföreningar i kommunen.

Idrottsplatsen vid Kungsängen invigdes 1940. ”Så småningom ägnade vi idrottsplatsen stort intresse. Den låg där Skolvägen nu går fram mot Hackstavägen. På vintrarna var där mål vid skidtävlingar, på somrarna fotbollsplan och även plats för allmän idrott. 1937 beslutade kommunalfullmäktige att anslå medel för iordningställande av en ny idrottsplats och 1940 stod den klar att tas i bruk.”    
”Givetvis var det många problem som skulle lösas, främst idrottsplatsfrågan och ekonomin. Efter oändliga förhandlingar med olika markägare om att få hyra lämpligt område, slog styrelsen till och inköpte ett större område på sju tunnland i Åkersberga. Det låg mellan nuvarande Storängsvägen och Skolvägen, från Skeppet till Hemvärnsgården … År 1940 utgör en milstolpe i föreningens historia. Den 21 juli invigdes den nya idrottsplatsen på Kungsängen, byggd med hjälp av tipsmedel och kommunala anslag. Anläggningen utgjorde det synliga beviset på kommunens uppskattning av vårt idrottsarbete. Den gamla idrottsplatsen, de sju tunnlanden, överlämnade föreningen som kompensation till kommunen”.

IFK Österåker - Idrottsförening, bildad den 18 februari 1928 genom sammanslagning av Runö IF och Åkersberga IF. Idrottsverksamhet bedrevs på olika platser i socknen, men då föreningen kunde köpa mark vid nuvarande Åkar-Pelles park fick man en egen, ganska primitiv idrottsplats. På 1940-talet byggdes en ny idrottsplats vid Kungsängen i Österskär.  
”I och med att IFK Österåker bildades samlades ungdomen till olika idrottsliga aktiviteter. Redan 1930 var de med i seriefotboll. Orientering var en gren som vi började utöva i mitten av 30-talet. I slutet av 30-talet kämpade vi i tävlingar runt om i länet. För damer fanns ingen organiserad idrott i Åkersberga förrän 1937 då damsektionen bildades. Vi började omgående spela handboll utomhus. Det var bara spel sommartid. Som bäst spelade vi i Stockholmsserien klass I. Hemmamatcherna spelades till att börja med på den gamla fotbollsplanen”. 
Idag har IFK Österåker styckats upp i ett antal ’delföreningar’ inom moderklubben: bordtennis, fotboll, ishockey och konståkning är självständiga delar av den stora föreningen.

Indelningsverket var ett sätt för den svenske kungen Karl XI att utan alltför stora kostnader för staten skapa en slagkraftig krigsmakt. Landet delades in i rotar, 1200 rotar i varje landskap. En rote var ett antal gårdar, och bönderna i dessa gårdar skulle anställa en soldat (en knekt) eller en båtsman, hålla honom med ett torp och viss utrustning och lön. Indelningsverket genomfördes efter riksdagsbeslut 1680 och 1682, och med vissa ändringar kvarstod systemet till år 1901, då det ersattes av allmän värnplikt för män.

Ingmarsö/Brottö, en av mellanskärgårdens mest betydande öar.  59º28’N - 18º45’E. Areal: 5,96 km², befolkning: 140. Sedan slutet av 1800-talet sitter Ingmarsö som en följd av landhöjningen samman med Brottö längst i väster. På 1500-talet bodde fyra bönder på ön. De kompletterade sitt jordbruk med fiske. Till skillnad från de flesta andra öar i närheten brändes inte Ingmarsö av ryssarna 1719. Ön har idag en stark framtidstro och en väl fungerande service; här finns laxodling, plastindustri, båtbyggeri, post, sjömack, affär, krog och läkarstation.

Ingmarsö skola - År 1849 började en ambulerande lärare, under stort motstånd från föräldrarna, undervisa ingmarsöbornas barn. År 1901 kunde den första skolan på ön invigas. Inledningsvis undervisades 45 barn, men elevantalet sjönk och på 1960-talet, då skolöverstyrelsen drog in skolan, fanns bara fem elever. Då startades en privat skola, elevantalet steg, statsbidrag beviljades och skolan levde vidare som en B-formskola.

ImageIris - Iris var namnet på Åkerhielms lustjakt.

 

 

 

 

 

 

Isättra, Omnämns första gången i skrift år 1538 som Isetter. Namnet härstammar sannolikt från fiskarten id, som lär ha funnits i stora mängder i bäcken som mynnar i viken.

Isättra gruva - ”År 1919 hittade en markägare,” Gubben Åstrand”, en fältspatåder under sitt potatisland i Isättra. Följden blev en gruva, som drevs intensivt intill 1927, ibland med upp till åttio anställda. Gruvan låg cirka 700 meter norr om Härsbacka. I början fanns två dagbrott, de s. k. Idmansgruvorna. När materialet började tryta i Isättragruvan 1926 länspumpades Idmansgruvorna och provbrytning företogs men fyndigheten hade ’ringa bredd och flack stupning’ varför dagbrotten åter lades ner. Kvarts- och fältspatsådern i Isättragruvan var cirka åttio meter lång och omkring tolv meter bred. Ådern syns ha innehållit synnerligen god fältspat, nästan ren från kvarts.”  
Ett sorteringsverk vid Isättravik byggdes 1926 och stod klart våren 1927. I början av 1990-talet väcktes Isättragruvan för en kort tid till liv igen. Filmproducenten Åke Holm spelade då in delar av sin prisbelönta film ”Trollsommar” i bergrummet. Totalt bröts i Isättragruvorna under åren 1918-1927  mer än 63 000 ton fältspat och kvarts till ett sammanlagt saluvärde av 249 516 kr.

Isättra gård, på vars mark man har hittat ett par tidigmedeltida husgrunder, uppmätta av arkeolog Jonas Hugosson. Isättra grundades sannolikt i slutet av vikingatiden. Sju kända gravar finns i närheten av husgrunderna. Genom Isättras marker rinner Kvarnbäcken. Rekonstruerade byggnader har uppförts vid Forn-Åker.

ImageIsättraviken - En smal och djup havsvik, som från Furusundsleden skär i västlig riktning in i landet. Vid denna vik låg lastkajen för de mineraler som skeppades ut från Härsbacka- och Isättragruvorna.

 

 

 

 

 

 


A     B     C        E      F     G     H     I         K     L          N     O     P     Q     R

S      T     U     V, W     X, Y, Z     Å      Ä      Ö  

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: (2019-01-17 18:32:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: Österåkers Hembygds- och fornminnesförening (2019-03-24 19:54:24) Kontakta föreningen