A - encyclopedia agaria


Imageaf Acrel, Olof, 1717–1806 Läkare, född i Österåker. Acrel var en av grundarna till Serafimerlasarettet och nydanare av den svenska kirurgin. 1746 invald i Vetenskapsakademin. Utgav ”Chirurgiska Händelser” 1759. Utnämndes 1776 till ”Öfwerkirurg och Generaldirecteur öfwer Lasaretterna i Riket”. Adlad år 1780. Begravd i Österåkers kyrka.

 

Acrelius, Israel,  1714-1800,  prästman, uppväxt på Näs, utvandrade 1749 till USA, där han förestod tre svenska församlingar i Nya Sverige fram till 1757. Har skrivit ”Öster-Åkers Minnesdöme”, en skrift om socknens äldre historia.

Adolfssons frisersalong -  belägen i en fastighet vid Roslagsvägen i  Åkersberga, ”det första funkishuset i Åkersberga”.

Aegir - hjulångare som trafikerade linjen Stockholm-Ljusterö från 1860. Anlöpte Mörtsunda och Gärdsviks bryggor.

Affärer  - se Handelsbodar

Agaria -  forntida, latinsk namnform för Åker. Namnet förekom första gången i tryck på en karta utgiven i Ulm i Tyskland 1492.

Image
Rester av en forntida handelsplats?

Ager/Agger/Aker/Akir Gård/gårdssamling/handelsplats vid klockstapeln, daterad 880–1120 e. Kr. (C14). Påträffades och provutgrävdes 1974 av Alfred Westerberg. Fynd tyder på att bebyggelsen på platsen har bränts någon gång omkring år 1000 e Kr.

Ahlbom, Jonas, 1727-1799, ägare till Näs under senare delen av 1700-talet. Lät uppföra Näs gård och anlägga en fransk park och plantera ekskog öster om gården. 

Akers Friskola är en personalägd friskola med Montessoriinriktning, belägen i delvis nybyggda lokaler vid Svampvägen i Skånsta. Skolan omfattar F – 9 och hade under läsåret 2009/2010 233 elever. Skolan har behöriga lärare i alla ämnen. Skolans motto är ”Skolan där alla syns”.

”Alcea” - piggskuta, byggd på Svartlöga 1886 av en skeppare Vesterman och inköptes 1888 för 1900:- av Gustaf Johansson i Österåker. Alcea byggdes om vintern 1905 ”helt upptill med mast å allt” av skeppare Janne Österman, Östra Lagnö. Gustaf Johansson seglade henne till 1915, då sönerna tog över. Avriggades 1923 och förvandlades till motorfartyg. Skrotades omkring 1930 och ligger nu på sjöbottnen vid Norrö strand i Stavaviken.  Med tanke på kustfartens stora betydelse för bygden föreslog ÖHF att ”Alcea” med sin bild skulle få pryda kommunens vapen, vilket också godkändes 1950.
ImageEnligt mätbrev nr 103 hade ”Alcea” följande mått:

Byggd på klink av trä
Längd 15,12 m
Största bredd 5,31 m
Djupgående midskepps  1,29 m
Lastförmåga 15,17 registerton

 

ImageAlceahuset - Österåkers nuvarande kommunhus, inrymt i det tidigare sjukhuset, Hackstavägen 22. Huset invigdes som kommunhus år 2008.

 

 

 

Alleson, Nils,  - 1305. Ärkebiskop, studerade i Paris på 1270-talet, vald till ärkebiskop 1292. Den första person som i skrift nämner Tunaborgen, numera Biskopstuna.

Allgon elektronikföretag i Österåker, startat i Stockholm 1947 under namnet Antennspecialisten av Torbjörn Cramner tillsammans med sin hustru Veronica. Företaget flyttade 1951 ut till den nedlagda Västra skolan i Åkersberga. På 1960-talet sprack såväl äktenskap som företag; det senare drevs vidare av Hjalmar och Jonas Kempe och döptes om till Allgon Antenn AB och Allgon System AB. Skollokalerna blev efter hand för små, ny fabrikslokal byggdes i Stenhagen men även denna behövde senare utökas. Nya lokaler byggdes då i Husby och Täby-Arninge. Allgon var år 1990 Österåkers största privata arbetsgivare med omkring 200 anställda.

”Alma” -  klyvarskuta, ägd av Gustaf Johansson 1880.

Almgren, Ernst var den sista apotekaren i Österåker som innehade personligt privilegium på tjänsten. Se också Apotek.

Alms bageri - se Bagerier.

Alskäret - liten ö i Österåkers skärgård, strax norr om Fåglarö. Position  59º28,7’ N – 18º28,1’E. Areal: 0,099 km², befolkning: 1. Har sedan 1944 liten bofast befolkning.

ImageAminoff, Elise Ebba Eva Rigmor, 1925-2013 . Född Åkerhielm på Margrethelund. Diverse anställningar, bl. a. hos Jensens Silver, Stockholm, och som bussvärdinna på CIAT i Italien. Gift i Österåker 1954 med Gregor Aminoff. 

 

ImageAminoff, Ernst Gregor Alexis, 1926- . Född i Stockholm. Student vid Sigtuna Humanistiska Läroverk 1945. Anställning vid konsulatet i Marseille samt på SE-Banken i Stockholm. Kammarherre 1987, hovjägmästare 1991.

 

Image

Amundin, Bengt, 1915-2011. Internationellt känd skulptör, verksam och bosatt i Österåker. Född i Göteborg, studier vid Slöjdföreningens skola samt vid Konstakademien och Konsthögskolan i Stockholm från 1938. Representerad med skulpturen ”Kosmiskt rum” vid H55-utställningen i Helsingborg. Bland hans verk i Österåker kan nämnas ”Rymdvolym” i kanalparken, utsmyckning av Söraskolan och simhallen samt rondellutsmyckningen i Åkerstorp.

Antennfabriken  - se  Allgon. 

Apelroth, Johan, ståthållare på Stockholms slott, förvärvade Stora Säby av Brita Kurck. 

ImageApotek  - Österåkers första apotek inrättades år 1876 som filial – medikamentsförråd - till Vita Björnen i Stockholm. Denna filial låg i Åkerstorp i mangårdsbyggnaden till gården Åkersberg. Apoteksfilialen startades av Martin August Baeckman och drevs av farm. stud. C. W. Burmester. År 1905 omvandlades denna filial till eget apotek under apotekare Axel Olbers, som lät bygga en ny apoteksbyggnad invid läkarhuset i Åkerstorp. På 1940-talet flyttades verksamheten till en fastighet vid Roslagsvägen, och efter ytterligare flyttningar fick apoteket 1984-1995 nya lokaler i köpcentrumet ”Skeppet”och från 1995 i ”Skutan”. Apoteket döptes till Ankaret. Fram till 1971 hade Apoteksbolaget monopol på försäljning av läkemedel, men genom riksdagsbeslut upphörde år 2010 detta monopol, varvid Ankaret övergick till kedjan Medstop. I Åkersberga finns idag flera apotek: ett tillhörande Apoteksbolaget, placerat i Margretelunds centrum samt apoteket Hjärtat i affärscentrumet Kompassen.

Arbetarekommun  Österåkers Arbetarkommun bildades vid ett möte den 26 september 1910 i villan Gustafsberg, numera Sockenvägen 14. Enligt protokollet hade arbetarekommunen vid starten 16 medlemmar.

Armada - kommunalt fastighetsbolag som efterhand har kommit att äga stora delar av kommunens fastighetsbestånd. 

Asphagen (Raä 431) På båda sidor om Össebyvägen vid Langen ligger Asphagen med gravfält från äldre järnålder, omfattande cirka nittio gravar. Gravfältet undersöktes 1948. Förutom vanliga högar och runda, låga gravar finns även ett femtontal rektangulära fördjupningar i marken. Dessa är sannolikt rester efter tidiga kistbegravningar. Inom området finns också en källa, omgiven av stora stenblock och avvattnad åt norr, sannolikt en rituell källa. 

Attundaland, Namnet anses betyda ”åtta hundares land” . Det var ett av de fyra folklanden i Uppland. Attundaland var liksom de övriga folklanden en egen juridisk enhet fram till 1296. Detta år sammanslogs de till Upplands lagsaga. Attundaland omfattade den centrala delen av nuvarande Uppland samt Åkers skeppslag, d.v.s. vår nuvarande kommun. I Attundaland ligger Mora äng med Mora stenar där sveakungarna enligt traditionen valdes.


A     B     C        E      F     G     H     I         K     L          N     O     P     Q     R

S      T     U     V, W     X, Y, Z     Å      Ä      Ö  

 

 

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: (2018-11-25 15:39:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Österåkers Hembygds- och fornminnesförening (2019-03-26 12:40:15) Kontakta föreningen