O - encyklopedia agaria


ImageOdenberg, Christina Maria, 1940- . Prästvigd 1967. Komminister i Östra Ryd och kyrkoherde i Österåkers församling 1981-1997, biskop i Lunds stift 1997-2007, Sveriges första kvinnliga biskop.

 

Odenplan - Lokalt namn på vägkorsningen Centralvägen/Sockenvägen i Åkerstorp.

ImageOhlsson, Tage, 1918-2014 . Född i Isättra som son till en gruvarbetare, arbetade själv i unga år i Härsbacka gruva. Efter arbeten på flera byggen i det växande Åkersberga och många års studier erhöll han tjänsten som byggnadsinspektör i Österåker. Starkt engagerad i ÖHF, ordförande 1975–1978. Ledde de omfattande arbetena med renoveringen av Hagbystugorna, demonteringen och uppbyggnaden av Vita Huset, flytten av Tant Klaras stuga samt renoveringen av fattigstugan och uppbyggnaden av hembygdsmuseet där. Hedersmedlem och hedersordförande.

Ohrling, Vilhelm ”Ville”, 1928-2016. Rektor vid Hackstaskolan. Kom till Österåker 1953 efter ett år som lärare i Vaxholm. Arbetade som lärare på mellanstadiet och i bildämnet i Centralskolan. Från 1959 studierektor i Hacksta och från 1966 rektor vid samma rektorsområde.

Olbers, Axel, 1861-1934. se  Apotek.

ImageOlin, Margareta, 1945-. Politiker (s). Född i Nicolai församling, Stockholm. Realskola. Studier vid Stockholms universitet, fil. kand 1983. Flyttade 1966 till Åkersberga. Arbetat som ombudsman och inom personaladministration. Kommunalråd 1997-1998 och oppositionsledare 1998.

 

ImageOlsson, Gunnel, 1906-1983.  Kommunal- och rikspolitiker (s), folkskollärare, lärare vid Dyviks skola från 1930. Engagerad godtemplare, ordförande i socialdemokratiska kvinnoklubben från 1934. Valdes 1934 in i kommunalfullmäktige som dess första kvinnliga ledamot. Landstingsledamot 1954-1968, riksdagsledamot 1945-1948 och 1953-1968.  Ledamot av Europarådets rådgivande församling.

ONOFF, företag i elektronikbranschen, startat på Centralvägen i Åkersberga 1973 under namnet Telecall av Hans Westin. Då Skutan etablerades 1976 öppnades en butik där. Efter att ha köpt upp den allvarligaste lokalkonkurrenten 1982 bytte företaget namn till ONOFF och blev en av vårt lands största elektronikkedjor. Huvudkontoret låg efter 1986 i Täby och butiken i Åkersberga flyttade 2009 till nya lokaler på Rallarvägen. Företaget försattes 2011 i konkurs.

Ossbahr, Mortimer,  Distriktsläkare i Österåker 1889-1901.

ImageOxenstierna, Gabriel Gabrielsson d.y. 1616-1647. Rikskammarråd, ordförande i kammarkollegiet och lantmarskalk. Han var också utnämnd till president för hovrätten i Dorpat, men hann aldrig tillträda tjänsten eftersom han avled 1647, endast 29 år gammal. Gift med Brita Kurck.

 

ImageOxenstierna, Gabriel Gustavsson d.ä. 1587-1640. Riksdrots, den främste bland de fem höga riksämbetsmännen i drottning Kristinas förmyndarregering. Herre till Smedby, Järrö och Tyresö. Köpte Smedby av Nils Bielke år 1623 och gifte sig samma år med Margareta Bielke. Ståthållare i Stockholms och Uppsala län. I riksrådet hade han genom sin begåvning, säkra omdöme och stora arbetskapacitet en särställning. Hans nära relation till den äldre brodern rikskansler Axel Oxenstierna förstärkte hans auktoritet ytterligare. Han var nämligen ett starkt stöd för sin bror, framför allt under dennes långa vistelse utomlands under trettioåriga kriget.


A     B     C        E      F     G     H     I         K     L          N     O     P     Q     R

S      T     U     V, W     X, Y, Z     Å      Ä      Ö 

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: (2019-01-20 12:11:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Österåkers Hembygds- och fornminnesförening (2019-03-25 15:28:31) Kontakta föreningen