E - encyclopedia agaria


Edö ö, ö öster om numera obebodda Edö , 59º28’N - 18º40’E. Areal: 0,96 km², befolkning: 1. Edö ö användes som betesö under Edö. En helårsboende plus ett antal sommarboende (några av Hugo Alfvéns släktingar) finns idag på ön.

ImageEgypten - en välbevarad, reveterad parstuga, sannolikt uppförd under 1800-tal, utflyttad ur Husby by under laga skiftet 1860. Idag är torpet fritidsboställe. Namnet associerar till berättelsen om Israels barns utflyttning i den bibliska historien. Ägaren till huset hette vid utflyttningen Israel Israelsson Bergkvist, begåvad med många barn. I ett uthus till Egypten låg 1897 Kullans affär och senare ett postkontor. 

Ek, Johan August Jonasson, 1860-1929.  Född i Kalmar län, kom med familj, hustru och fyra barn, år 1860 till Härsbacka, anställd som gruvarbetsförman och från 1899 som gruvfogde i gruvan. Slutade sin anställning våren 1901 och övertog då ett arrende vid Isättra gård.

ImageEkbacken - Hembygdsparken Ekbacken, belägen mellan Centralvägen och kanalen, var förr en beteshage, Smedby hästhage. Här finns cirka 150 flerhundraåriga ekar, ett av de finaste ekbestånden i stockholmstrakten. Här lever också rödlistade insekter, växter och svampar. Blomsterprakten på våren, främst med blåsippor, är enastående. Här finns också ett järnåldersgravfält. Området ägs och sköts av Österåkers kommun och är tillgängligt för alla. Ekbackens centrala del har sedan tidigt 1960-tal utvecklats till en fast punkt för ÖHF, som på ”ofri grund” äger och sköter de fyra husen i parken samt dansbanan. I Ekbacken arrangerar ÖHF sedan många år Valborgsfirande och i samverkan med Österåkers folkdansgille midsommarfirande samt tillsammans med Österåkers kommun nationaldagsfirande, nu med hundratals besökande vid varje tillfälle. I Ekbacken genomförs också, av olika arrangörer, årligen flera andra stora och välbesökta arrangemang, t.ex. Seniorernas dag på försommaren och Kanalens dag i slutet av augusti. 

Ekbacken -  Villa på Generalsvägen 138 som ägdes av musikern Harry Fritz-Crone. Han bedrev där ett mindre jordbruk med kreatursbesättning.

Ekelöf, Erik,  Distriktsläkare i Österåker 1907-1908.

Ekholmen, ö strax norr om Mjölkön, hade en fast befolkning in på 1950-talet. Idag har Ekholmen tjuguåtta sommarhushåll.

Eneroth, Hugo, 1884–1930. Ägare av Kvisslingby gård 1914.  Borgerlighetens starke man; var skolkassör, kassör i Österåkers elektriska distributionsförening och kassör i vägdistriktets styrelse. Köpte Smedby gård 1922 och brukade denna till sin död. Förskingrade kommunala kassor och tog sitt liv när oegentligheterna uppdagades.

ImageEnglund, Eric, 1915–2004. Född i Kälarne, Jämtland. Jur. kand. i Uppsala, reservofficer, deltog i FN-tjänst i repatrieringskommissionen i Korea. Kommundirektör och stadsjurist i Österåker 1963-1980. En aktiv och mycket värdefull medlem i ÖHF, drivande vid uppbyggnaden och driften av Båtsmansmuseet.

Image

Wilhelm Eriksson med dotter

Eriksson, Wilhelm, 1863-1931.  Skomakare och fattighjon  på Stenhagens fattigstuga. Kallades på grund av sitt handikapp ”Krypar-Wille”; han var från födseln lam i benen. Var känd för sin vackra sångröst och deltog på söndagarna vid gudstjänsterna i Österåkers kyrka, där hans sångröst gjorde stor lycka. Fick tillsammans med ett annat fattighjon, Edla Lagerbom, en flicka som på grund av föräldrarnas livssituation sattes på barnhem.
 
Esping, mindre örlogsfartyg. Dessa fartyg hade en längd av omkring 20 meter och förde 20-30 mans besättning. Vid det danska anfallet 1612 sköts en svensk esping i brand och sjönk i Tunaviken utanför Tuna gård, där rester av vraket bärgats.

Imagevon Essen, Catharina,  1927-2012 . Dotter till Gustaf Samuel Åkerhielm och hans hustru Else, född Løvenskiold. Bilkårist 1950, ordförande i Sveriges Kvinnliga Bilkårers Riksförbund 1967. Ledamot av Vasaorden 1973. Gift 1949 med Jan Olof von Essen.
 
von Essen, Jan Olof, 1925-1990.  Student i Stockholm 1943, studerade juridik i Uppsala. Arbetade på advokatbyrå i Stockholm och på Handelsbanken. Verksam inom Rädda Barnen. Gift med Catharina, f. Åkerhielm.

von Essen, Fritz Wilhelm,  1879-1972.  Ordförande i ÖHF 1953-1954.


A     B     C        E      F     G     H     I         K     L          N     O     P     Q     R

S      T     U     V, W     X, Y, Z     Å      Ä      Ö  

Förening:

Österåkers Hembygds- och fornminnesförening

Skapad av: (2018-11-25 18:30:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Österåkers Hembygds- och fornminnesförening (2019-03-23 14:30:07) Kontakta föreningen