Om oss

Vi är det regionala förbundet för hembygdsrörelsen i Uppsala län. 81 hembygdsföreningar och 487 enskilda medlemmar är anslutna till Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund (2021). Hembygdsföreningarnas totala medlemsantal uppgår till ca 13 500.

Den uppländska hembygdsrörelsen har en lång historia med bildandet av Upplands fornminnesförening 1869. Den vetenskapliga skriftserien Upplands fornminnesförenings tidskrift började utges...

Läs mer >

Nyheter

Upplandsmuseet, som har hand om vårt kansli, har justerat sina öppettider något:
Telefontid är nu kl. 10-12 varje vardag. 
För aktuell information om besökstider, se Kontakta oss - Upplandsmuseet
Som alltid går det bra att skicka e-post till oss via [email protected]!
  
Styrelsen har beslutat att utlysa stipendium från Hilding Kjellmans hembygdsfond. I år finns totalt 100 000 kronor att söka.
Ansökningen kan göras av en eller flera hembygdsföreningar. Ändamålet för fonden är att: Stödja hembygdsvården i länet, befordra människors känsla av samhörighet med hembygden, t.ex. äldre byggnaders bevarande, lokala fornminnesinventeringar, hembygdsgårdars...

Läs mer >

På Vintertinget den 5 februari lyssnade vi bl a på föredrag om hur man som förening kan söka bidrag från Allmänna arvsfonden och Leader. Presentationerna finns nu tillgängliga för den intresserade. Se Allmänna arvsfonden och Leader.
 
Observera att länken avseende Leader leder till en nyare version av presentationen...

Läs mer >

Visa fler