Om oss

Vi är det regionala förbundet för hembygdsrörelsen i Uppsala län. 81 hembygdsföreningar och 433 enskilda medlemmar är anslutna till Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund (2023). Hembygdsföreningarnas totala medlemsantal uppgår till ca 13 000.

Den uppländska hembygdsrörelsen har en lång historia med bildandet av Upplands fornminnesförening 1869. Den vetenskapliga skriftserien Upplands fornminnesförenings tidskrift började...

Läs mer >

Nyheter

Det drar ihop sig till årsmöte 2024. 
Sista anmälningsdag är 13 april.
OBS! Handlingarna till årsmötet finns nu publicerade här.
Välkomna!
Hembygdsrörelsen tappar medlemmar totalt. Så är däremot inte fallet i vår region, om man ser till antalet medlemmar i de hembygdsföreningar som är anslutna till oss: Vid senaste årsskiftet hade de totalt 12 999 medlemmar, att jämföra med 13 000 ett år tidigare. En närmast identisk siffra med andra ord.

Läs mer >

Nu finns stipendium på totalt 100 000 kronor att söka från Landshövding Hilding Kjellmans hembygdsfond.
Utdelning kan ske till en eller flera hembygdsföreningar.
Ändamålet för fonden är att: Stödja hembygdsvården i länet, befordra människors känsla av samhörighet med hembygden, t.ex. äldre byggnaders bevarande, lokala fornminnesinventeringar, hembygdsgårdars inrättande och inredning, bygdegårdars utrustning och utsmyckning,...

Läs mer >

Visa fler