Hembygdsrörelsen tappar medlemmar totalt. Så är däremot inte fallet i vår region, om man ser till antalet medlemmar i de hembygdsföreningar som är anslutna till oss: Vid senaste årsskiftet hade de totalt 12 999 medlemmar, att jämföra med 13 000 ett år tidigare. En närmast identisk siffra med andra ord.
Stora variationer finns dock mellan föreningarna, där somliga växer och andra minskar i antal. 
Det görs en fantastisk insats ute i hembygdsföreningarna för att ta tillvara och tillgängliggöra vårt lokala kulturarv, och vi hoppas fler vill och har möjlighet att stödja det arbetet genom att bli medlem i någon av föreningarna!

 


Förening:

Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund

Skapad av: Marie Andersson (2024-03-20 10:49:09) Kontakta föreningen
Ändrad av: Marie Andersson (2024-05-20 12:34:28) Kontakta föreningen