Om du vill bli medlem, anmäl dig genom att klicka här.

 

Medlemsärenden och kansli:
Isa Orsborn
Upplandsmuseet
Drottninggatan 7
753 10 Uppsala
018-16 91 00
[email protected]

Sekreterare:
Daniel Wetterskog
Upplandsmuseet
Drottninggatan 7
753 10 Uppsala
[email protected]

Ordförande:
Marie Andersson 
Tillinge Tibble 35
745 94 Enköping
[email protected]

Upplands fornminnesförening och hembygdsförbunds styrelse består av 11 personer som väljs på årsmötet.

Styrelsen 2021-22:

Marie Andersson, ordförande
Kerstin Forss, 1:e vice ordförande
Eva Wrede, 2:e vice ordförande
Anders Blomqvist, skattmästare
Daniel Wetterskog, sekreterare
Karl Erik Berglin
Solveig Brundin Eriksson
Claes Erlandsson
Britt-Marie Strand
Göran Ulväng
Eva Wikström

Revisorer:
Ordinarie:
Karin François Ågstrand, KPMG
Bosse Wesslén
Ersättare:
Mattias Eklöf, KPMG
Nils G Larsson
 
Valberedning:
Alf Hanslöf (sammankallande)
Christer Holm
Börje Wennberg
 

Läs mer om styrelsens personer och deras bakgrund