Kontakta oss

Om du vill bli medlem, anmäl dig genom att klicka här.

 

Medlemsärenden och kansli:
Upplands fornminnesförening och hembygdsförbunds kansli
c/o Upplandsmuseet
Drottninggatan 7
753 10 Uppsala
018-16 91 00
[email protected]
 
Rapportera kontaktuppgifter och -ändringar: Använd gärna formulären här
 

Sekreterare:
Stefan Lundblad
Upplandsmuseet
Drottninggatan 7
753 10 Uppsala

Ordförande:
Göran Ulväng
Eka 10
755 78 Vänge
070-251 58 67 
 
 

Upplands fornminnesförening och hembygdsförbunds styrelse består av 11 personer som väljs på årsmötet.

Styrelsen 2023-24:
Göran Ulväng, ordförande
Kerstin Forss, 1:e vice ordförande
Eva Wrede, 2:e vice ordförande
Stefan Lundblad, sekreterare
Canilla Enskär, skattmästare
Claes Erlandsson
Gun-Britt Gunnarsson
Lena Persson
Britt-Marie Strand
Christer Wesström
Eva Wikström
 
Revisorer:
Ordinarie:
Karin François Ågstrand, KPMG
Bosse Wesslén
Ersättare:
Mattias Eklöf, KPMG
Nils G Larsson
 
Valberedning:
Christer Holm
Börje Wennberg
 

Läs mer om styrelsens personer och deras bakgrund