I lördags den 20 april höll Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund sitt årsmöte för 2024 med ett 50-tal ombud från de 82 hembygdsföreningarna. I år var det Håbo hembygdsförening som stod värd för årsmötet, vilket den gjorde med den äran. Dagen inleddes med kaffe och smörgås i Övergransgården där Mora Aronsson höll ett högintressant föredrag om landskapets utveckling i Sverige och Håbo från det att landet höjde sig över havet fram till idag. Därefter ett besök i Övergrans kyrka med redogörelse för kyrkans och kyrkogårdens historia. 
 
Årsmötet ägde rum i Brunnsta gård där vi först åt en välsmakande lunch serverad av ägarna Lena Glatz Eriksson och Göran Eriksson med familj. Kommunpolitikern Agneta Hägglund höll i klubban och landsantikvarie Stefan Lundblad skötte sekreterarsysslan.  På årsmötet omvaldes Göran Ulväng till ordförande för en tid av ett år och till styrelsen omvaldes 
Christer Wesström, Claes Erlandsson, Lena Persson och Britt-Marie Strand. 
 
Ett stort tack till Håbo hembygdsförening för värdskapet.  Nästa års årsmöte kommer att äga rum i Trögden, där Villberga och Boglösa hembygdsföreningar tar emot oss. 
   

Förening:

Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund

Skapad av: Marie Andersson (2024-03-08 15:30:02) Kontakta föreningen
Ändrad av: Marie Andersson (2024-05-01 18:10:33) Kontakta föreningen