Om oss

Vi är det regionala förbundet för hembygdsrörelsen i Uppsala län. 81 hembygdsföreningar och 487 enskilda medlemmar är anslutna till Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund (2021). Hembygdsföreningarnas totala medlemsantal uppgår till ca 13 500.

Den uppländska hembygdsrörelsen har en lång historia med bildandet av Upplands fornminnesförening 1869. Den vetenskapliga skriftserien Upplands fornminnesförenings tidskrift började utges 1871. I början av 1900-talet bildades de första hembygdsföreningarna som i de flesta fall verkade för att slå vakt om bondesamhällets kulturarv i form av äldre byggnader och föremål från bygden. Årsboken Uppland började utges 1940.

År 1980 bildades Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund då Upplands fornminnesförening med sina enskilda medlemmar slogs ihop med hembygdsföreningarnas regionala förbund. Landsantikvarien är sekreterare i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbunds styrelse. Upplandsmuseet svarar för förbundets kanslifunktioner, medlemsregister, ekonomihantering, rådgivning och service till hembygdsföreningarna samt redaktionen för årsboken Uppland, Tidskriften samt nyhetsbrevet Meddelanden.