Nu finns stipendium på totalt 100 000 kronor att söka från Landshövding Hilding Kjellmans hembygdsfond.
Utdelning kan ske till en eller flera hembygdsföreningar.
Ändamålet för fonden är att: Stödja hembygdsvården i länet, befordra människors känsla av samhörighet med hembygden, t.ex. äldre byggnaders bevarande, lokala fornminnesinventeringar, hembygdsgårdars inrättande och inredning, bygdegårdars utrustning och utsmyckning, folkligt bildningsarbete och ungdomsverksamhet. Läs mer om stipendiet här.
Ansökan görs här via vår hemsida. Beskriv verksamheten/projektet kortfattat; inriktning, syfte, uppläggning, tidsplan och ekonomisk kalkyl. Om ni avser att anlita extern arbetskraft måste ni bifoga offerter.
Sista ansökningsdag är 30 april 2024.

Förening:

Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund

Skapad av: Marie Andersson (2024-03-19 13:25:45) Kontakta föreningen
Ändrad av: Marie Andersson (2024-05-20 12:34:46) Kontakta föreningen