Hembygdsföreningar kan söka statligt krisstöd för sommarens inställda aktiviteter

Kulturrådet har nu öppnat för ansökan om krisstöd för perioden juni-september. Stödet riktar sig till det fria kulturlivet och kan sökas av hembygdsföreningar som förlorat pengar på inställda aktiviteter. 

www.kulturradet.se/krisstod-till-kulturen

SHF skriver under regeringens deklaration om demokrati

Sveriges Hembygdsförbund har nu undertecknat den deklaration som regeringens kommitté Demokrati 100 tagit fram för att få fler att uppmärksamma demokratijubileet 2018-2021. Genom att underteckna och ställa sig bakom deklarationen förbinder sig Sveriges Hembygdsförbund att arbeta i linje med deklarationens åtaganden.

Läs deklarationen på www.vardemokrati.se/deklaration eller

Läs mer >

Visa fler

Riksförbundets aktiviteter

Lokalhistorisk konferens på webben – med prisutdelning till Årets Hembygdsbok

07 November 2020

I år kommer SHF:s årliga lokalhistoriska konferens gå av stapeln 7 november. På grund av coronapandemin kommer konferensen ske helt via webben. Det blir alltså ingen fysisk sammankomst för ett fåtal personer som vi tidigare informerat om. Under konferensen kommer vinnaren av Årets Hembygdsbok offentliggöras.

Konferensen är öppen för alla föreningar...

Läs mer >

Sveriges Hembygdsförbund

Plats:

Börjar: 07 November 2020 10:00

Slutar: 07 November 2020 14:30

Visa fler aktiviteter