Våra kultur- och naturmiljöer

 
Image
 

I landskapet finns spår och tecken från tider som varit. Här finns möjlighet att utläsa och tolka gångna tiders samhällen men också få förståelse för varför dagens landskap ser ut som de gör. Välkommen att besöka de vackra miljöerna kring landets alla hembygdsgårdar, trädgårdar med växter från förr, betade hagmarker med gärdesgårdar och gamla grindar. Hos våra medlemsföreningar kan du gå på upptäcktsfärd, vandra längs leder och ta del av kunskap om gamla tiders natur- och kulturbruk.

 

Arrangemang och besöksmål