Nyheter

Första numret av "nya" Bygd och natur

När Sveriges hembygdsförbunds 102-åriga tidning Bygd och natur kommer ut på fredag är det med nytt utseende och ny inriktning. Målet är att nå ut till alla som är intresserade av frågor som rör kulturarv, självorganisering, natur- och kulturlandskap, landsbygdsutveckling och ideellt engagemang. 

Läs pressmeddelandet

Domstolsbeslut i ärendet Järle kvarn

Mark- och miljödomstolens beslut 18 mars innebär att Naturvårdsverkets får genomföra utrivning i kvarnområdet vid Järle kvarn utanför Nora i Örebro län. Sveriges hembygdsförbund är kritiska mot beslutet och anser att det innebär ett hårt slag mot viktiga kulturvärden.

Läs mer om Järle kvarn

Sveriges hembygdsförbund åter medlem i Ideell kulturallians

Från och med 25 mars är Sveriges hembygdsförbund åter medlem i Ideell kulturallians. Därmed öppnas möjligheten för alla medlemsföreningar att söka krisstöd till sin verksamhet.

Läs mer och ansök fram till 7 april på www.ideellkultur.se >

Hembygdsrörelsen hårt drabbad av coronapandemin

Sveriges hembygdsföreningar drabbades hårt av coronapandemin under 2020. Antalet genomförda evenemang och aktiviteter sjönk till en tredjedel och besöksantalet till en femtedel jämfört med ett normalår.

Läs hela pressmeddelandet >

Visa fler