Kulturarvet som besöksmål


Image

Kulturarvet som besöksmål är namnet på Sveriges hembygdsförbunds satsning för en stärkt position i besöksnäringen. Syftet med satsningen är att fler ska få tillgång till kulturarvet och samtidigt skapa förutsättningar för ökat engagemang och stärkt ekonomi inom hembygdsrörelsen. 


Kulturarvet är viktigt för många människor. Redan idag tar våra medlemsföreningar emot runt 5 miljoner besökare varje år. Inte sällan är det just de genuina miljöerna och ett lokalt fokus som lockar till besök. Men vi vill att fler ska få ta del av kulturarvet. Därför satsar vi på att utveckla hembygdsrörelsens verksamhet för att locka fler turister och tillresta besökare, och för att hitta sätt att nå ut i besöksnäringens kanaler.

För att locka den här gruppen besökare och möta den efterfrågan som finns behövs kunskap. Man behöver känna till vad människor i dag letar efter när de planerar en resa. Det behövs också kunskap om de nätverk och kanaler som människor använder när söker efter upplevelser.

I Sverige finns runt 1400 hembygdsgårdar och våra medlemsföreningar förvaltar hela 11 000 byggnader. Genom att locka fler ur gruppen turister och tillresta besökare ökar de ekonomiska förutsättningarna för att fortsätta att ta tillvara, använda och utveckla alla dessa kulturarvsskatter. Dessutom tror vi att det kan leda till att fler hittar vägar till engagemang i föreningarnas verksamhet.

Via länkarna nedan kan du läsa mer om satsningen. Här finns också inspiration och tips för de medlemsföreningar som vill utveckla sin verksamhet och sina aktiviteter.

» Advisory board (hör vår rådgivande kommittés syn på hembygdsrörelsens möjligheter)

» Film från konferens om Kulturarvet som besöksmål (14 september 2021)

 

Kontakt

Har du frågor om satsningen, kontakta Sveriges hembygdsförbund, [email protected]

 

Image 

 

 
 
Image
 
 
 
 
 

 

 

 

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2020-11-21 09:41:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2022-09-14 15:13:30) Kontakta föreningen