Kulturarvet som besöksmål


ImageKulturarvet som besöksmål är Sveriges hembygdsförbunds satsning för en stärkt position inom besöksnäringen. Det handlar om att ge stöd till medlemsföreningar som vill utveckla sin verksamhet gentemot turister och tillresta besökare.

På den här sidan kan du läsa mer om projektet. Här finns också inspiration och tips för de som vill nå fler tillresta besökare och turister.


Samtal om SHF:s satsning Kulturarvet som besöksmål

Ett samtal mellan Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges hembygdsförbund och Johan Graffman, Graffman AB, om Sveriges hembygdsförbunds satsning Kulturarvet som besöksmål. Platsen är Ekeby by utanför Uppsala.

Om satsningen

Vi vill att fler människor ska få tillgång till kulturarvet och engagera sig i föreningarnas arbete. Satsningen på Kulturarvet som besöksmål syftar till att stärka hembygdsrörelsens verksamhet gentemot turister och tillresta besökare. Det handlar om att bidra till utveckling av föreningarnas aktiviteter för att möta den efterfrågan som finns hos besöksnäringen - att få fram erbjudanden som människor i dag letar efter när de planerar en resa. Då krävs också bra information och kunskap om de nätverk och kanaler som människor använder när söker efter upplevelser. 

Fler besökare ökar också föreningarnas möjligheter att finansiera förvaltning och utveckling av kulturarvet.

Statligt stöd
Satsningen har fått statligt stöd, först från Tillväxtverket och nu från Kulturrådet. Inledningsvis gjordes en förstudie för att kartlägga hembygdsrörelsens förutsättningar för att stärka sin position inom besöksnäringen och sin attraktionskraft för tillresta besökare. Förstudien gav mycket positiva resultat och visade tydligt hembygdsrörelsens styrka. Vi har stor potential att erbjuda just det som många människor i dag efterfrågar. Du hittar både förstudien och de filmade seminarierna längre ner på sidan!

Satsning nationellt, regionalt och lokalt
Vi satsar både nationellt, regionalt och lokalt. Nationellt har en arbetsgrupp formulerat hembygdsrörelsens kärnvärden och position och identifierat de viktigaste målgrupperna. Vi har gjort stora förändringar av www.hembygd.se för att vända oss mot besökare som söker upplevelser. Vi har också etablerat ett samarbete med viktiga aktörer som Visit Sweden, Tillväxtverket, SKR, Fastighetsverket, Riksantikvarieämbetet, Svenska turistföreningen och Sveriges museer. Regionalt har vi tack vare stöd från region Dalarna och region Västra Götaland kunnat göra särskilda satsningar på föreningarna i de länen. Vi har sedan utvecklat en verktygslåda med handledningar och filmade presentationer som ett stöd för det lokala utvecklingsarbetet. 

Kulturarvsturism allt viktigare
Med Kulturarvet som besöksmål vill vi ta ett initiativ för kulturarvssektorn. Vi samarbetar med det välrenommerade konsultföretaget Graffman AB som har lång erfarenhet av att utveckla turismen på många platser runt om i landet. Kulturarvsturismen har stor potential i Sverige och kommer bara att öka. Vi vill att hembygdsrörelsen ska vara med på den resan!

När du klickar på bilderna nedan öppnas filmerna i en ny flik i webbläsaren. När du tittat klart, stäng fliken för att läsa vidare på den här sidan.

» Hör Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges hembygdsförbund, berätta om syftet med satsningen "Kulturarvet som besöksmål".

Image

» Johan Graffman berättar om bakgrunden till satsningen "Kulturarvet som besöksmål" bland annat den förstudie som gjordes 2020. 

Image


Röster om hembygdsrörelsens möjligheter

Här berättar organisationer och myndigheter om de ser på hembygdsrörelsens betydelser inom besöksnäringen, viktiga faktorer för att kunna locka besökare och konkreta råd på vägen. 

Image
Image
Image
Image  
 
 
 
 
 

Föreningar berättar om hur de arbetat med utveckling av erbjudanden

 
Image
Image

Utveckling av Hembygdsportalen

Med stöd av en förbättrad hemsida vill riksförbundet arbeta långsiktigt för att öka kännedomen om hembygdsrörelsens verksamhet och aktiviteter hos en bred allmänhet. Under våren 2021 genomförde riksförbundet en omfattande uppdatering av Hembygdsportalen, www.hembygd.se. På så sätt har det blivit lättare hemsidesbesökare att hitta till upplevelser i hembygdsrörelsen, bland annat genom en uppdelning i olika teman. SHF har erbjudit alla medlemsföreningar att delta vid seminarium om hur man publicerar aktiviteter med de förbättrade funktionerna. Här kan du så småningom se planerade seminarium under hösten.


Är din förening intresserad?

Låter det här som en spännande möjlighet för din förening? Tänk på att det finns olika sätt för föreningar att engagera sig. Ni kan ta det i er egen takt med stöd av material på den här sidan och med hjälp av riksförbundet som bollplank. I vissa delar av landet kan det finnas ytterligare möjligheter genom regional medfinansiering.  

Förut om att stödja de föreningar som vill satsa lite extra, kommer SHF att erbjuda alla medlemsföreningar en verktygslåda med inspirationsmaterial, bland annat filmade intervjuer med personer med olika kompetens och från olika och organisationer.


Verktygslåda med tips och inspiration

Image

Det vi kallar "Verktygslådan" innehåller stöd och inspiration till de föreningar som vill utveckla sin verksamhet gentemot besökare. Här hittar bland annat manualer, filmade intervjuer med personer och organisationer.  Verktygslådans innehållet kommer att fyllas på med nytt material efter hand. 

» Hör Jonny Eriksson, Graffman företagsledning och utveckling AB, berätta om arbetsprocessen och verktygslådans stödmaterial.

Image

För att få tillgång till verktygslådan behöver föreningen första prata ihop sig genom att ta ställning till punkterna nedan, gärna tillsammans i föreningens styrelse. Om ni är fler i föreningen som känner ett engagemang kring utvecklingsarbetet är möjligheterna att lyckas större. Skicka därefter ett mejl till [email protected] för att få länk till verktygslådan och ett lösenord så att ni kan sätta igång.

  • "Vi ser att vår förening har en verksamhet och ett utbud som kan utvecklas till attraktiva upplevelser och erbjudanden för tillresta besökare".
  •  "Vi vill och kan avsätta den tid och utföra den arbetsinsats som processen kräver, vilket motsvarar drygt fyra halvdagar".
  • "Vi kommer att kunna utse en projektansvarig samt en grupp om minst tre deltagare som deltar aktivt i seminarier och utför hemuppgifterna".

Till "Verktygslådan"  Lösenord krävs


Annonskampanj

Med anledning av SHF:s satsning på tillresta besökare sker annonsering i Expressen, Göteborgs-Tidningen och Kvällsposten under juni månad.

Image ImageImage


Advisory board

Ett så kallat ”Advisory board” (rådgivande kommitté) har bildats och haft möten med Sveriges hembygdsförbund. Här ingår bland annat Visit Sweden, Svenska Turistföreningen, Tillväxtverket och Riksantikvarieämbetet som alla har visat stort intresse för hembygdsrörelsens satsning och som ser en stor potential i kulturarvet som besöksmål.


Bakgrundsinformation

» Förstudie (pdf)

Hembygdsrörelsens förutsättningar för att  stärka sin position i besöksnäringen.

» Webbseminarium 10 september (film i SHF:s Youtube-kanal)

Johan Graffman presenterar förstudien.

» Webbseminarium 28 oktober (film i SHF:s Youtube-kanal)

Johan Graffman och Jan Nordwall presenterar det fortsatta projektet. Ladda ner en presentation (pdf) från seminariet.

» Profil-dokument (pdf)

Här hittar du kärnvärden, viktiga målgrupper och teman för satsningen.


Kontakt

Har du frågor om satsningen eller verktygslådan, kontakta  Sveriges hembygdsförbund, [email protected].


Håll dig uppdaterad

Se till att prenumerera på SHF:s nyhetsbrev och håll ett öga på den här sidan där mer information kommer under projektets gång.

-->

Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2021-07-20 15:21:04) Kontakta föreningen
Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2020-11-21 09:41:08) Kontakta föreningen