Kulturarvet som besöksmål


Image

Kulturarvet som besöksmål är namnet på Sveriges hembygdsförbunds satsning för en stärkt position i besöksnäringen. Syftet med satsningen är att fler ska få tillgång till kulturarvet och samtidigt skapa förutsättningar för ökat engagemang och stärkt ekonomi inom hembygdsrörelsen. 


Image

Image         Image         Image

Kulturarvet är viktigt för många människor. Redan idag tar våra medlemsföreningar emot runt 4,5 miljoner besökare varje år. Inte sällan är det just de genuina miljöerna och ett lokalt fokus som lockar till besök. Men vi vill att fler ska få ta del av kulturarvet. Därför satsar vi på att utveckla hembygdsrörelsens verksamhet för att locka fler turister och tillresta besökare, och för att hitta sätt att nå ut i besöksnäringens kanaler.

För att locka den här gruppen besökare och möta den efterfrågan som finns behövs kunskap. Man behöver känna till vad människor i dag letar efter när de planerar en resa. Det behövs också kunskap om de nätverk och kanaler som människor använder när söker efter upplevelser.

I Sverige finns runt 1400 hembygdsgårdar och våra medlemsföreningar förvaltar hela 11 000 byggnader. Genom att locka fler ur gruppen turister och tillresta besökare ökar de ekonomiska förutsättningarna för att fortsätta att ta tillvara, använda och utveckla alla dessa kulturarvsskatter. Dessutom tror vi att det kan leda till att fler hittar vägar till engagemang i föreningarnas verksamhet.

» Om hembygdsrörelsen


Föreningar berättar om sitt arbete

Föreningar från Enviken och Idre i Dalarna berättar om deras utvecklingsarbete inom Kulturarvet som besöksmål.

Image  

Image

När du klickar på bilderna nedan öppnas filmerna i en ny flik i webbläsaren. När du tittat klart, stäng fliken för att läsa vidare på den här sidan.

Guide till Kulturarvet som besöksmål

Vår position och det som gör oss unika:

”Vi erbjuder möjligheter till genuina upplevelser och personliga möten i bygdens unika natur och kulturmiljöer. Vi drivs av ideellt engagemang, verkar över hela landet och har kunskap om det lokala kulturarvet.”

Våra kärnvärden som vi vill ska prägla besökarnas upplevelser:

Genuint, Minnesvärt, Engagerande och Berikande

» Läs mer om profil, position, kärnvärden och viktiga målgrupper

Tips till föreningar

Här finns inspiration och tips för de medlemsföreningar som vill utveckla sin verksamhet och sina aktiviteter.

» Tips till föreningen

Kontakt

Har du frågor om satsningen, kontakta Sveriges hembygdsförbund, [email protected]

 

Image 

 
Image
 
 
 
 
 

 

 

 

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2020-11-21 09:41:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2024-05-29 20:28:34) Kontakta föreningen