Utforska platsen  

Bygdeband är en del av Hembygdsportalen och innehåller texter, bilder, bildgallerier, filer och person med koppling till platser runt om i landet, men också aktiviteter som föreningarna anordnar. Källor till materialet är Sveriges Hembygdsförbunds medlemsföreningar, men här finns också information från Wikipedia.

Genom att klicka på kartans symboler kommer du till information om respektive plats. Du kan också söka platser och innehåll, och göra en detaljerad sökning om du har mer sökinformation. Idag finns totalt över 300 000 platser samt 400 000 bilder, texter och filer i Bygdeband.

Platserna är ordnade under län, kommun, distrikt och en mängd underliggande platser. Här finns också äldre geografiska enheter så som församlingar och socknar. Distrikt är den geografiska enhet som ersatte församling 1 januari 2016. Läs mer om distrikt på Wikipedia.

Har du frågor och synpunkter på innehållet, eller vill bidra med eget material, kontakta i första hand den förening som ligger närmast platsen i fråga. Har du övriga frågor, maila till: [email protected]