Nyheter

Filmer om ASEA

Se några sex minuters filmer om ASEA. Länk till filmerna: UR Samtiden – Asea i Västerås. Inspelade den 14 juni 2021 i Västerås. Arrangör: Västmanlands läns museum.

Asea och kvinnorna

Hur var det att vara kvinna på en mansdominerad arbetsplats? Lena Engström Englin, museipedagog,...

Läs mer >

ASEA Lindning av elektriska motorer
Creative Commons-licens

Böcker om ASEA

Svenska industrisnillen

Boken Svenska industrisnillen avhandlar ”entreprenörernas halvsekel” med start 1864 då man genomförde näringsfrihet. Det betyder att all näringsverksamhet blev tillåten för alla myndiga personer, om den inte var uttryckligen förbjuden. Sverige var då ett av de fattigaste länderna. Sverige ökade under perioden BNP per capita med...

Läs mer >

Böcker om ASEA: Curt Nicolin och Svenska industrisnillen

God jul och Gott Nytt år

Bilden visar ett mindre ånglok med vagnar som korsar Hamngatan. Gatan ledde från Fiskartorget bredvid Svartån och vidare söderut till hamnen. Två skidåkare väntar vid de nedfällda bommarna. Loket var ett av tre växellok: SWB U 12, U 13 och U 14, som tillverkades i England 1899. SWB förstatligades 1944...

Läs mer >

SWB lok i snö

Bilder från övergivna gruvor

Anna Samuelsson, Västerås, letar upp övergivna gruvor och tar konstnärliga fotografier, även under vatten. I Västerås stadsbiblioteks hörsal finns bilder att se. Utställningen är öppen till 21 december. Se hennes bilder, klicka på Äventyrslust eller på Instagram: aventyrslust.se. Spännande och sevärt.

Rea på DVD-filmer

Passa på, köp en film eller fler till Reapris, nu bara 50 kr/st, även dubbel-DVD. Vi skär ner på lagret och dumpar priset på Industrihistoriska föreningens filmer i DVD-format. Kontakta Sören Bååth, telefon 021 - 14 82 20 och avtala en tid. Han säljer filmerna på sin hemma-adress på Kyrkbacken. För detaljerad...

Läs mer >

Karmansbo bruksmiljö blev årets arbetslivsmuseum 2022

Karmansbo Bruksmiljö emottog pris den 2021-11-12 till årets arbetslivsmuseum 2022. Tal hölls och presenter utdelades till föreningen och dess ordförande Tommy Berglund. Därefter demonstrerades anläggningen i praktiken. Man ser på bilden att smeden med kärran med smältstycket koncentrerar sig och skyndar på mot mumblingshammaren till höger. Där är smederna sysselsatta med förberedelser för att...

Läs mer >

Karmansbo Bruksmiljö
Creative Commons-licens

Se en TV-serie om Bruken som byggde Sverige

Axess television visar en intressant serie som kallas ”Bruken som byggde Sverige”. Serien är i fyra halvtimmes delar som handlar om järnbruken i Norn, Engelsberg, Ramnäs och Vanbo. Länken mellan bruken är brukspatronessan Lona Lisa Söderhielm. Två kunniga programledare presenterar bruken och följer i Lona Lisas spår. Filmerna är inspelade...

Läs mer >

OK bensinstationers historia

OK startade 1929. Sveriges yrkesbilister grundade en inköpsförening benämnd Bilägarnas Inköpscentral (IC). Föreningen var den första i världen och tio år senare hade Sverigeden billigaste bensinen i Europa. I Västerås sålde IC bensin vid Munkgatan, i dag där Punkt ligger. 
På 1960-talet ändrades namnet från IC till OK (Oljekonsumenterna).
På 1970-talet blev...

Läs mer >

IC-bensinmack Munkgatan 14, Västerås

MC Collection - Tidö slott

I det gamla stenstallet vid Tidö slott finns ett motorcykelmuseum sedan 2019 och ett cykelmuseum sedan förra året. Det finns sex planerade aktiviteter från mitten av augusti. Det är cykeldag den 14 augusti 2021 och därefter för mc: Triumf, Ducati och Indian. Se hela programmet i Tidö...

Läs mer >

Flygfältet Hässlö 90 år

Flygfältet Hässlö togs i bruk 1931. Militär flygtrafik med sjöflygplan i Mälaren var i användning från 1929. Första flygplanet på Hässlö hette A1 Dront. Det var österrikiskt och tillverkades på licens av Centrala Flygverkstaden i Malmslätt. Läs mera om Flygstaden Västerås.

Sören Bååth fick hedersdiplom för kulturarbete

Sören Bååth, Industrihistoriska föreningens (IHF) ordförande 2005 - 2019 har tilldelats Hedersdiplom av Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening vid IHFs styrelsemöte den 2021-06-14.

Motivering: Sören har varit aktiv i Industrihistoriska Föreningen i Västerås sedan dess start 2005. En stor del av hans engagemang har handlat om att synliggöra och berätta om Västerås och Mälardalen...

Läs mer >

ABB:s historia - Över 130 år av innovationer

Från våra vänner: ABB har på sin hemsida lagt ut "ABB:s historia - Över 130 år av innovationer" (ASEA och BBC). 
Där hittar du också en liten film om 3 minuter. Filmen innehåller en hel del material från Västerås.

Läs mer >

Axel Melander fick fart på Västerås körsång

Sören Bååth berättar om sina upplevelser med musikläraren Axel Melander på Västerås Högre Allmänna läroverk (numera Rudbeckianska gymnasiet) under tiden 1943 till 1950. Sören var elev på skolan från 1943. Axel Melander skapade flera sångkörer och en skolorkester och hade under sina tio år i Västerås verkligen satt fart på...

Läs mer >

Var Atom-Noak ursprunget till Aniara?

Uno Lamm har blivit kallad "den svenska  högspända likströmmens fader". Han var verksam i Asea från 1928 och låg bakom den första HVDC-överföringen till Gotland 1954. HVDC = High Voltage Direct Current. Vad som inte är så känt är att han efter atombomberna över Hiroshima och Nagasaki 1945 blev intresserad av...

Läs mer >

Curt Nicolin - 100 år sedan hans födelse

Curt Nicolin var VD för ASEA 1961 - 1976 och därefter styrelseordförande till 1987. Han föddes den 10 mars för 100 år sedan. Det finns många berättelser om hans gärning för ASEA och ABB. Här en länk till en radiointervju och våra artiklar.

Ny hemsida

Välkommen till Industrihistoriska föreningens nya hemsida. Motivet till bytet är att man ska kunna läsa innehållet bättre, även i mobiltelefoner, samt att få en hemsida som är mer lättanvänd för både läsare och redaktörer. Allt innehåll är hämtat från gamla hemsidan. En del bilder är bytta till större och nyare. Titta gärna på...

Läs mer >

ASEAs historiska samlingar

ASEAs historiska samlingar har sitt ursprung i ASEAs museum. Museet öppnades 1919 och var beläget i Ottarkontoret, vid järnvägsstationen i Västerås. ASEAs historiska samlingar finns nu i Melkerkontorets källare Trapphuset i Melker är på andra sidan Karlsgatan, sett från Västmanlands läns museums entré. Länk till artikeln.

150 år sedan Sigfrid Edström föddes

Nu är det 150 år sedan Sigfrid Edström föddes, 21 november 1870. Han headhuntades till VD för ASEA 1903 och räddade då företaget. Han var VD till 1933. Han var aktiv inom många områden. Anders Lif har skrivit en bok om honom. Han var aktiv i ASEA till sin sista...

Läs mer >

Gasverk och biogas

Gasverket i Västerås var i drift i 113 år, mellan 1861 och 1974. Först levererades gas för belysning, senare användes gasen till uppvärmning och för köksspisar i hushållen. Gasen ersattes med elektricitet och fjärrvärme. Sedan tar vi ett hopp till 2005 när VafabMiljö börjar producera biogas av matavfall och restprodukter...

Läs mer >

Visa fler

Om oss

Industrihistoriska föreningen i Västerås samlar in och förmedlar industrihistoriska kulturarv från Västeråstrakten. Du hittar våra berättelser under "Meny" i denna hemsida. Vi ger ut böcker. Vi producerar filmer som du kan köpa i form av USB-stickor, se på Youtube eller vid visningar på Elektrabiografen i...

Läs mer >

Aktiviteter

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]