Lista över böcker


Industrihistoriska föreningens böcker

Industrihistoriska föreningen i Västerås har som ambition att kartlägga, dokumentera och beskriva Västeråstraktens utveckling vad avser industri och samhälle. Detta görs genom att samla in och bearbeta den dokumentation som finns i filmer, skrifter samt i minnet hos personer som deltagit i denna utveckling och därigenom föra detta kulturarv vidare till kommande generationer.

Svartån i Västmanland var viktig för alla de hyttor, bruk och smedjor som var orsaken till att Bergslagen kom att spela en avgörande roll för Sveriges riksbildning i tidig medeltid. Industrihistoriska föreningen har därför med hjälp av ett antal författare utgivit skriften "Hyttor och hamrar i Svartån" som berättar om ett stort antal av de hyttor, hamrar och andra tidiga industrier, numera ruiner eller försvunna, som funnits i Svartåns dalgång från dess källor i Norberg och i de socknar den flyter igenom tills den rinner ut i Västerås.

Jonas Wenströms uppfinningar var grunden till ASEAs tillkomst, och Sture Eriksson har efter ett omfattande forskningsarbete skrivit en memoarbok: "Jonas Wenström: Välkänt – Okänt". Boken har utgivits till julen 2013.

Böcker att ladda ner från denna hemsida.

Järnvågen i Västerås.

Boken, författad av Brage Lundström kan du ladda ner från artikeln  Bergs- eller järntullar och järnvågar. Där (längst ner) finns boken i pdf-format (tar en stund att öppna). Boken är på 44 sidor och 23 Mb. Boken utgavs och publicerades på denna hemsida 2015.


Tillberga Järnvägsverkstäder 1919 - 2004.

Boken innehåller även ett kapitel om ingenjören, arkitekten och samhällsbyggaren Carl Henning, författad av Lars-Eric Johansson kan du ladda ner från artikeln Tillberga järnvägsverkstäder 1919 - 2004. Där (längst ner) finns boken i pdf-format (tar en stund att öppna). Boken som gavs ut 2005 har ISBN 978-91-637-7629-8 och är på 113 sidor.

Böcker till salu

Vill du köpa? Kontakta oss, formulär finns i denna hemsida under Kontakta oss. Meddela ditt namn, postadress, mailadress och telefonnummer och hur du vill betala. Betala med Swish till vår kassör Lars Henning 070-591 18 82 eller till vårt bankgiro 5907-0102. 

Jonas Wenström - Välkänt och okänt.

Jonas Wenström var en av Sveriges mest geniala uppfinnare, vars dynamomaskiner och trefassystem utgjorde grunden till världsföretaget ASEA, numera ABB, och den framgångsrika elektrifieringen av Sverige. Jonas Wenström föddes 1855 och avled år 1893, bara 32 år gammal. Hans tekniska arv fördes vidare av Ernst Danielsson, som var en av dåtidens främste elektrotekniker, även internationellt känd. Boken om Wenström är författad av Sture Eriksson. Den är utgiven år 2013 av Industrihistoriska Föreningen. ISBN: 978-91-637-4080-0. Omfång: 318 sidor.

Vi skickar en bok för 100 kr + 100 kr porto (Blå påse L).

Boken säljs även av Västmanlands länsmuseum, Karlsgatan 2 i Västerås.


Hyttor och hamrar i Svartån

Boken beskriver historiska järn- och andra industrier längs med Svartån från dess källor i Norbergstrakten ner till Västerås och utloppet i Mälaren. Boken om Svartåns gamla industrier är utgiven år 2011 av Industrihistoriska Föreningen. Den omfattar 56 sidor. 

Vi skickar en bok för 100 kr + 100 kr porto (Blå påse L).

Äldre böcker som bidrog till bildandet Industrihistoriska föreningen

Tidigare hade Föreningen Präntare, vars medlemmar varit knutna till Asea, gett ut två böcker:
"Industriminnen" (år 2000) och "Minnenas mosaik" (år 2004). Böckerna är ett bidrag till den riksomfattande dokumentation av landets industrihistoria under 1900-talet som begärdes och finansierades av regeringen inför millennieskiftet.

Präntarnas verksamhet har nu upphört, men Industrihistoriska Föreningen fortsätter i samma anda.

Industristaden Västerås

Detta är Västmalands läns museum och Västmanlands läns hembygdsförbunds årsbok 80 (2005/2006). Utdrag ur denna bok finns att läsa i "Internetboken". Redaktörer: Carl-Magnus Gagge och Ann Österberg. Omslagsbild Melkerkontoret 1960 Foto: Åke W. Larsson, VSA Västerås Stadsarkiv. ISBN: 91-85397-36-9. Omfång: 175 sidor. Boken är slutsåld.

    
Minnenas mosaik

"Ännu fler spännande berättelser om ASEA-veteranernas utmaningar, upplevelser och resor i arbetet." "Man kan lugnt konstatera att de tekniska yrkena nog är både intressantare och roligare än de flesta föreställer sig." Omslagsbild av Marion Belin. Denna bok utgavs år 2004 av föreningen Präntare. Förlag: Teknikninfo B. Hanås ISBN: 91-631-5947-3 Omfång: 353 sidor. 

Vi skickar en bok för 100 kr + 100 kr porto (Blå påse L).

Industriminnen

Industriminnen nedtecknade av några veteraner ASEA-Präntarna, var den första boken av föreningen Präntare. "Det är en brokig samling artiklar, både i avseende på innehåll och språk och den enskilde författaren är ansvarig för respektive artikels innehåll." Omslagsbild av Marion Belin. Boken utgavs år 2000. Förlag: Teknikninfo B. Hanås ISBN: 91-630-9817-2 Omfång: 280 sidor. Boken är slutsåld

Ulf Kjellsson 2015

Böcker


Förening:

Industrihistoriska föreningen i Västerås

Skapad av: (2020-11-28 08:47:30) Kontakta föreningen
Ändrad av: Industrihistoriska föreningen i Västerås (2020-12-06 09:39:29) Kontakta föreningen
Förening:

Industrihistoriska föreningen i Västerås

Skapad av: Ulf Kjellsson (2020-11-25 17:29:35) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ulf Kjellsson (2024-01-22 11:28:35) Kontakta föreningen