Om oss

Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening arbetar för att sprida kunskap om kulturarvet i Västmanlands län. Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som fungerar som samarbetsorgan för länets hembygdsföreningar.

Tillsammans med Västmanlands läns museum ger vi ut en årsbok och tidskriften Spaning. Vi arrangerar kurser, seminarier, föredrag, utställningar och exkursioner...

Läs mer >

Nyheter

Förbundets årsmöte äger rum lördagen den 27 april i Hallstahammar. Här hittar du handlingarna till årsmötet. Välkommen!

Kallelse till årsmötet

Föredragningslista

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse för 2023 med verksamhetsplan för 2024 och revisionsberättelse

Motioner   Svar på motion

Efter genomfört årsmöte är det dags att skicka in en uppdaterad årsrapport till oss i förbundet. Årsrapporten ligger till grund för vårt adressregister och säkerställer att vi kommunicerar med rätt person samt att fakturor kommer till rätt adress. Årets årsrapport finns här: Årsrapport 2024 (word) Årsrapport 2024 (pdf).

Tre medlemmar i var och en av våra medlemsföreningar är välkomna till årets ledningsträff som äger rum lördagen den 17 februari på hembygdsgården i Fagersta-Västanfors.

Under dagen får vi lära mer om hur man syns i media, hur man kan arbeta med ljudvandringar, Västmanland Turism satsning "Smarta Sätt" och hur man...

Läs mer >

Visa fler

Aktiviteter

VÅRA ARRANGEMANG

Föredrag: Spårvagnar från Västerås

24 april 2024 18:00 - 24 april 2024 19:00

Spårvagnskännaren Per Rickheden från Hallstahammar, kåserar om Asea:s spårvagnstillverkning i Västerås.

Ett stycke industrihistoria om verkstäder, spårvagnstyper, städerna där vagnarna rullat och vad som fortfarande finns att åka med. Det blir en spännande resa med hög nördkänsla från en som både åkt och kört med vev, ratt, pedal och joystick. Allt...

Läs mer >

Årsmöte

27 april 2024 09:30 - 27 april 2024 16:00

Under förmiddagen erbjuds visningar vid tre olika sevärdheter. Eftermiddagen ägnas åt årsmötesförhandlingar och utdelning av hedersdiplom, verksamhetsbidrag och verksamhetspris.

Läs mer >

Föredrag: Det medeltida Västerås

5 maj 2024 14:00 - 5 maj 2024 15:00

Ulla Bergquist, arkeolog, berättar om bebyggelse, slott, kyrkor, hantverk, gömda skatter och vattenloppans betydelse för Västerås stads historia.

Under 1200-talet växer Västerås till en medeltida stad med borgmästare, råd, kyrkor, dominikanerkonvent, handel och hantverk. Under senmedeltiden är staden ofta i rikspolitikens centrum, inte minst under Gustav Vasas väg mot makten. Några...

Läs mer >