Om oss

Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening arbetar för att sprida kunskap om kulturarvet i Västmanlands län. Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som fungerar som samarbetsorgan för länets hembygdsföreningar.

Tillsammans med Västmanlands läns museum ger vi ut en årsbok och tidskriften Spaning. Vi arrangerar kurser, seminarier, föredrag, utställningar och exkursioner...

Läs mer >

Nyheter

Den 22 april genomför vi årets årsmöte i Medborgarhuset i Arboga. I anslutning till årsmötet hålls ett extra föreningsmöte för att kunna klubba igenom en stadgeändring (se nedan). Vi börjar som vanligt med aktiviteter under förmiddagen. I år går det att välja mellan guidade visningar av Bryggerimuseet och Trefaldighetskyrkan samt...

Läs mer >

Nu är det dags att anmäla sig till årets ledningsträff som äger rum den 18 februari på Dybecksgården i Odensvi. Tre deltagare från varje förening är välkomna och vi i förbundet ser gärna att föreningens ordförande är en av dem. Mötet börjar kl 9.30 och håller på till cirka 15.10....

Läs mer >

Samiska spår: Dalarna - Gävleborg - Västmanland

Det är titeln på vår årsbok för 2023 som nu är färdig och kommer att skickas ut till våra medlemmar i slutet av vecka 50. Boken finns även att köpa i butiken på Karlsgatan 2. Läs mer om boken här:

Läs mer >

Visa fler

Aktiviteter

VÅRA ARRANGEMANG

Gamla Ångkraftverkets historia

19 april 2023 18:00 - 19 april 2023 19:00

Västerås Ångkraftverk

 

Föreläsning av Harry Frank, Ångkraftverkets vänner.

I början av 1900-talet, när elkraften började byggas ut i Sverige, fanns bara lokala och regionala fristående elnät. När Vattenfall 1915 tog Älvkarleby vattenkraftstation i bruk skulle den täcka elkraftbehovet i området däromkring, med 10–15 mils radie. Men vattenföringen...

Läs mer >

Årsmöte 2023

22 april 2023 09:30 - 22 april 2023 16:00

Den 22 april genomför vi årets årsmöte i Medborgarhuset i Arboga. I anslutning till årsmötet hålls ett extra föreningsmöte för att kunna klubba igenom en stadgeändring (se nedan). Vi börjar som vanligt med aktiviteter under förmiddagen. I år går det att välja mellan guidade visningar av Bryggerimuseet och Trefaldighetskyrkan samt...

Läs mer >

Extra Föreningsmöte 2023

22 april 2023 16:00 - 22 april 2023 16:30

I samband med årsmötet håller vi ett extra föreningsmöte för att kunna klubba igenom en ändring i våra stadgar. Se handlingar till extra föreningsmöte för mer information.

Läs mer >

VISA MER