Om oss

Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening arbetar för att sprida kunskap om kulturarvet i Västmanlands län. Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som fungerar som samarbetsorgan för länets hembygdsföreningar.

Tillsammans med Västmanlands läns museum ger vi ut en årsbok och tidskriften Spaning. Vi arrangerar kurser, seminarier, föredrag, utställningar och exkursioner...

Läs mer >

Nyheter

Årsmötet för 2021 genomfört

Den 17 april genomförde Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening sitt årsmöte via Zoom i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Bengt Wallén omvaldes som förbundsordförande för det kommande året och Micael Berg valdes in som ny ersättare i styrelsen på två år. Anders Fläcke är tillbaka som ledamot i styrelsen fram till årsmötet...

Läs mer >

Hembygdsrörelsens verksamhet 2020 - sammanställning av enkät

I december 2020 skickade Sveriges Hembygdsförbund ut sin årliga verksamhetsenkät till landets samtliga hembygdsföreningar och hembygdsförbund. Sammanställningen av enkäten är nu klar och redovisas i rapporterna nedan:

Resultat hela Sverige

Resultat Västmanland

Resultat frågor om digitalisering

Dags att rapportera medlemsantal

Nu är det dags att rapportera in medlemsantalet för hembygdsföreningen till oss i förbundet. Det som ska rapporteras är antalet vuxna medlemmar den 31 december 2020. Antalet medlemmar ligger sedan som grund för medlemsavgiften till oss i förbundet och Sveriges Hembygdsförbund.

Har föreningen bytt fakturamottagare eller fakturamottagaren bytt adress under 2020 behöver...

Läs mer >

Visa fler