Om oss

Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening arbetar för att sprida kunskap om kulturarvet i Västmanlands län. Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som fungerar som samarbetsorgan för länets hembygdsföreningar.

Tillsammans med Västmanlands läns museum ger vi ut en årsbok och tidskriften Spaning. Vi arrangerar kurser, seminarier, föredrag, utställningar och exkursioner...

Läs mer >

Nyheter

Från och med den 23 november till och med den 3 december går det inte att nå hembygdskonsulenten. Frågor hänvisas till förbundets styrelse. Kontaktuppgifter styrelsen

I årets nummer kan du läsa Shaun Walls artikel ”Winga livet”, lära mer om hur Västmanländska domböcker berättar om kvinnors och mäns arbete och ta del av resonemang kring könsuttryck och könsidentitet kopplade till historien om Lasse-Maja. I detta nummer har RFSL ingått i redaktionen. Artikeln ”Rätten att få älska” av RFSL...

Läs mer >

Samiska spår: Dalarna - Gävleborg - Västmanland

Det är titeln på vår årsbok för 2023. Boken är slutsåld i butiken på Karlsgatan 2 men finns att köpa via Dalarnas museum eller Länsmuseet Gävleborg. Läs mer om boken här: Samiska spår - ny årsbok

Visa fler