Om oss

Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening arbetar för att sprida kunskap om kulturarvet i Västmanlands län. Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som fungerar som samarbetsorgan för länets hembygdsföreningar.

Tillsammans med Västmanlands läns museum ger vi ut en årsbok och tidskriften Spaning. Vi arrangerar kurser, seminarier, föredrag, utställningar och exkursioner...

Läs mer >

Nyheter

Hembygdsrörelsens verksamhet 2020 - sammanställning av enkät

I december 2020 skickade Sveriges Hembygdsförbund ut sin årliga verksamhetsenkät till landets samtliga hembygdsföreningar och hembygdsförbund. Sammanställningen av enkäten är nu klar och redovisas i rapporterna nedan:

Resultat hela Sverige

Resultat Västmanland

Resultat frågor om digitalisering

Dags att rapportera medlemsantal

Nu är det dags att rapportera in medlemsantalet för hembygdsföreningen till oss i förbundet. Det som ska rapporteras är antalet vuxna medlemmar den 31 december 2020. Antalet medlemmar ligger sedan som grund för medlemsavgiften till oss i förbundet och Sveriges Hembygdsförbund.

Har föreningen bytt fakturamottagare eller fakturamottagaren bytt adress under 2020 behöver...

Läs mer >

Julstängt på kansliet

Vi önskar alla en GOD JUL  och ett GOTT NYTT ÅR!

Förbundets kansli stänger för julen den 22 december. Välkommen åter den 7 januari!

Visa fler

Aktiviteter

Dialogmöte om Regionens nya kulturplan

22 April 2021

Alla kulturarvsaktörer i Västmanlands län bjuds av Region Västmanland in till ett dialogmöte för att diskutera innehållet kring kulturarvsfrågor i Regionens kommande kulturplan för åren 2023-2026. Mötet äger rum den 22 april som ett digitalt möte.

Mer information om mötet och hur man anmäler sig finns i dokumentet: Inbjudan till...

Läs mer >

Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening

Plats: Digitalt möte

Börjar: 22 April 2021 18:00

Slutar: 22 April 2021 19:15

Visa fler aktiviteter