Om oss

Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening arbetar för att sprida kunskap om kulturarvet i Västmanlands län. Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som fungerar som samarbetsorgan för länets hembygdsföreningar.

Tillsammans med Västmanlands läns museum ger vi ut en årsbok och tidskriften Spaning. Vi arrangerar kurser, seminarier, föredrag, utställningar och exkursioner...

Läs mer >

Nyheter

I årets nummer kan du läsa Shaun Walls artikel ”Winga livet”, lära mer om hur Västmanländska domböcker berättar om kvinnors och mäns arbete och ta del av resonemang kring könsuttryck och könsidentitet kopplade till historien om Lasse-Maja. I detta nummer har RFSL ingått i redaktionen. Artikeln ”Rätten att få älska” av RFSL...

Läs mer >

Den 22 april genomför vi årets årsmöte i Medborgarhuset i Arboga. I anslutning till årsmötet hålls ett extra föreningsmöte för att kunna klubba igenom en stadgeändring (se nedan). Vi börjar som vanligt med aktiviteter under förmiddagen. I år går det att välja mellan guidade visningar av Bryggerimuseet och Trefaldighetskyrkan samt...

Läs mer >

Samiska spår: Dalarna - Gävleborg - Västmanland

Det är titeln på vår årsbok för 2023 som nu är färdig och kommer att skickas ut till våra medlemmar i slutet av vecka 50. Boken finns även att köpa i butiken på Karlsgatan 2. Läs mer om boken här:

Läs mer >

Visa fler