Om oss

Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening arbetar för att sprida kunskap om kulturarvet i Västmanlands län. Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som fungerar som samarbetsorgan för länets hembygdsföreningar.

Tillsammans med Västmanlands läns museum ger vi ut en årsbok och tidskriften Spaning. Vi arrangerar kurser, seminarier, föredrag, utställningar och exkursioner...

Läs mer >

Nyheter

Årets områdesträffar kommer att äga rum enligt följande:

13 september - Område Västerås-Väst/Hallsta- och Surahammar träffas hos Surahammars Hembygdsförening. Inbjudan områdesträff i Surahammar

21 september - Område Köping/Arboga/Kungsör träffas hos Medåkers Hembygdsförening. Inbjudan områdesträff i Medåker

28 september - Område SALA träffas hos Tärna Bygdegårdsförening. Inbjudan områdesträff...

Läs mer >

Under vår ledningsträff lördagen den 21 maj fick vår skattmästare Hjördis Häll emotta Sveriges Hembygdsförbunds finaste utmärkelse, plaketten för rik gärning i hembygdsvårdens tjänst. Hjördis fick utmärkelsen för sitt 46-åriga arbete som ekonomiskt ansvarig för Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförenings ekonomi, ett arbete som hon utfört med bravur! Hjördis har under...

Läs mer >

Besiktningskonferensen som skulle ha ägt rum den 24 maj i Fagersta är inställd. Nytt datum för konferensen kommer till hösten.

Visa fler