Om oss

Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening arbetar för att sprida kunskap om kulturarvet i Västmanlands län. Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som fungerar som samarbetsorgan för länets hembygdsföreningar.

Tillsammans med Västmanlands läns museum ger vi ut en årsbok och tidskriften Spaning. Vi arrangerar kurser, seminarier, föredrag, utställningar och exkursioner...

Läs mer >

Nyheter

Vårt senaste nummer av tidskriften Spaning är nu publicerad. Årets tema är HÄST. Följ med på en resa genom "Hästmanland" där du får lära mer om hästfolket som fanns i Sylta under järnåldern, hästar i Sala silvergruva, hur hästar lämnat avtryck i den västmanländska folktron, om skjutshåll och gästgiverier samt hur det...

Läs mer >

Vid årsmötet den 27 april valdes Caroline Persson Johansson till ny ordförande för Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening. Caroline är ordförande för Sevalla Hem- och Bygdegårdsförening och ersätter Bengt Wallén som förbundsordförande. Rune Larsson och Annica Brehmer valdes som nya ledamöter i styrelsen. Anne-Lie Lindström är ny ersättare. Vi hälsar er...

Läs mer >

Förbundsordförande 2024
Nya styrelsen 2024

Förbundets årsmöte äger rum lördagen den 27 april i Hallstahammar. Här hittar du handlingarna till årsmötet. Välkommen!

Kallelse till årsmötet

Föredragningslista

Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse för 2023 med verksamhetsplan för 2024 och revisionsberättelse

Motioner   Svar på motion

Visa fler