Bli medlem

Bli medlem i Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening.

 

Läs mer om våra förmåner under sidorna För föreningen och För medlemmen.

Enskild medlem är en person som vill stödja föreningens arbete. Enskilda medlemmar har rösträtt vid årsmöte och får årsboken och tidningen Spaning hem i brevlådan. Medlemskap kostar 200: -/år. Familjemedlemskap kostar 250: -/år.

Stödjande förening eller organisation är föreningar/organisationer som inte är hembygdsföreningar men som ändå vill stödja föreningens arbete. Medlemskapet kostar 350: -/år och föreningen/organisationen får en röst på årsstämman samt årsbok och Spaning till en adress.

Medlemskap för enskild medlem eller stödjande förening/organisation tecknas genom att sätta in medlemsavgiften på bankgirokonto 842-6579 till Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening. Glöm inte att ange namn och adress.

Medlemsförening i hembygdsförbundet väljs in av styrelsen i Västmanlands Hembygdsförbund. Är din förening intresserad av att bli medlem så kontakta kansliet för ytterligare information.