Styrelsens förtroendevalda

Ordförande
Bengt Wallén, 070-218 05 83, [email protected]
Vice ordförande:
Thomas Ahlin, 072-993 73 34, [email protected]
2:e vice ordförande
Bengt Lindh, 070-565 41 50, [email protected]

Ledamöter
Siv Antonsson, 010-410 12 50, [email protected]
Stefan Aurusell, 073-985 49 09, [email protected]
Tommy Berglund, 070-777 36 74, [email protected]
Katarina Curman, 070-828 89 75, [email protected]
Lars Ekegren, 070-675 04 13, [email protected]
Oddvar Falk, 070-221 25 30, [email protected]
Anders Fläcke, 070-592 79 90, [email protected]
Thomas Hjelt, 070-261 44 70, [email protected]

Adjungerad
Jennie Schaeffer (länsmuseichef), 021-17 62 10, [email protected]

Ersättare
Micael Berg, 070-258 05 48, [email protected]
Chierstin Emilsson

Skattmästare
Hjördis Häll, 070-478 87 84, [email protected]

Valberedning
Hans G Silfverberg (sammankallande), 070-610 67 79, [email protected]
Wivi Blomqvist, 0589-140 56, [email protected]

Kontaktuppgifter till anslutna hembygdsföreningar finns på deras egna hemsidor vilka hittas via knappen "Hitta förening" till höger under bilden på startsidan.