Om oss

Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening arbetar för att sprida kunskap om kulturarvet i Västmanlands län. Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som fungerar som samarbetsorgan för länets hembygdsföreningar.

Tillsammans med Västmanlands läns museum ger vi ut en årsbok och tidskriften Spaning. Vi arrangerar kurser, seminarier, föredrag, utställningar och exkursioner för våra enskilda medlemmar och medlemsföreningar.

I Västmanlands län är 49 föreningar anslutna till Hembygdsförbundet. Den äldsta, Sala Hembygds- och Fornminnesförening, startades redan 1912.

Hembygdsförbundet har sitt kansli på Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2 i Västerås. Förbundet har en heltidsanställd hembygdskonsulent som bemannar kansliet måndag till fredag. Ordförande i förbundet är Bengt Wallén.

Vårt uppdrag

  • Hembygdsförbundets uppgift är att främja hembygdskunskap, kulturminnesvård och hembygdsvård.
  • Förbundet är samarbetsorgan för hembygdsföreningarna i regionen.
  • Förbundet skall stödja föreningarna i sin verksamhet samt genom kurser och konferenser sprida idéer och förmedla kunskap.
  • Förbundet skall tillvarata rörelsens intressen på regional nivå och samarbeta med museer, kulturminnesvårdande organ och andra organisationer.

Länk till stadgar antagna 2023

Styrelsen

Kontaktuppgifter till styrelsen 2023-2024