Om oss

Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening arbetar för att sprida kunskap om kulturarvet i Västmanlands län. Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som fungerar som samarbetsorgan för länets hembygdsföreningar.

Tillsammans med Västmanlands läns museum ger vi ut en årsbok och tidskriften Spaning. Vi arrangerar kurser, seminarier, föredrag, utställningar och exkursioner för våra enskilda medlemmar och medlemsföreningar.

I Västmanlands län är 49 föreningar anslutna till Hembygdsförbundet. Den äldsta, Sala Hembygds- och Fornminnesförening, startades redan 1912.

Hembygdsförbundet har sitt kansli på Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2 i Västerås. Förbundet har en heltidsanställd hembygdskonsulent som bemannar kansliet måndag till fredag. Ordförande i förbundet är Bengt Wallén.