Om oss

Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening arbetar för att sprida kunskap om kulturarvet i Västmanland.

Vi arrangerar, själva eller i samarbete med andra, seminarier, föredrag, utbildningar, utställningar och exkursioner.
Vi ger ut en årsbok och tidningen Spaning i samarbete med Västmanlands läns museum.
Vi är samarbetsorgan för länets hembygdsföreningar.
Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening.

I Västmanlands län är 49 föreningar anslutna till Hembygdsförbundet. Den äldsta, Sala Hembygds och Fornminnesförening, startades redan 1912.
Hembygdsförbundet har sitt kansli i Västmanlands läns museum på Karlsgatan 2 i Västerås.