Om oss

Industrihistoriska föreningen i Västerås samlar in och förmedlar industrihistoriska kulturarv med kopplingar till Västeråstrakten. Du hittar våra berättelser under "Meny" (de tre strecken) i denna hemsida. Vi ger ut böcker. Vi producerar filmer som du kan köpa i form av USB-stickor, se på Youtube eller vid visningar på Elektrabiografen i Kopparlunden.  Du får uppdateringar via vår Facebook-hemsida. Vi har ingen föreningslokal. Vi brukar ha årsmöten i Västmanlands läns museums hörsal, adress Karlsgatan 2 Västerås. Information om kommande aktiviteter mailas till alla medlemmar och läggs in under nyheter i denna hemsida, samt i föreningens Facebookhemsida. 

Kontakta oss

Till föreningen:      [email protected]
Sekreterare:           [email protected]
Ordförande:           [email protected]
Medlemsregister:  [email protected]
Webbansvarig:      [email protected]

Om föreningen

Västerås hade under 1900-talet utvecklats till en av Sveriges mest utpräglade industristäder. Våra böcker och flera av artiklarna i denna hemsida berättar om det. Dessutom har vi genomfört filminspelningar med intervjuer av personer som har något industrihistoriskt intressant att berätta. Industrihistoriska föreningen i Västerås bildades i slutet av 2005. Den första hemsidan startades 2006. År 2020 flyttades materialet över till nuvarande hemsida, som är läsbar i dator, surfplatta och mobil. Vi arrangerar studiebesök och bjuder in till seminarier. Vår logotyp är bilden av Turbinhuset i Västerås. Föreningen är medlem i Västmanlands Hembygdsförbund och ansluten till Sveriges Hembygdsförbund.

Industrihistoriska föreningen presenteras i en film av Sören Bååth (ordförande 2005 - 2019), Hans Stackegård och Solveig Ingemarsson. Filmens speltid är 12 minuter. Filmen producerades år 2007.

Industrihistoriska föreningens folder

Du kan här se eller ladda ner en folder med beskrivning av verksamheten. Folder 2021.

Bli medlem, nya medlemmar är välkomna!

Information och formulär för anmälan finns i "Bli medlem" under Meny (de tre strecken).

Vi vill gärna ha mer att berätta. Har du något intressant som du kan berätta eller skriva ner, något om Västerås med industrihistorisk anknytning - kanske en uppsats eller en lättsam anekdot, eller några intressanta bilder, kontakta oss i föreningen!

Styrelsen 2023

ImageCreative Commons-licens

Creative Commons-licens

Från vänster: Helena Lundin, Oiva Berg, Lars Henning, Erik Kihlberg, Henrik Tengstrand, Gunnel Lundin, Clas Lundberg, Ulf Kjellsson. Saknas i bild: Sören Bååth.

Ordinarie ledamöter

Henrik Tengstrand, ordförande
Gunnel Lundin, sekreterare
Lars Henning, kassör
Oiva Berg, ledamot
Sören Bååth, ledamot
Erik Kihlberg, ledamot
Ulf Kjellsson, ledamot

Ersättare

Clas Lundberg
Helena Lundin

Revisorer (ordinarie)

Torbjörn Ekman
Owen Olofsson

Revisorer (ersättare)
Lars Thorsell

Ombud till hembygdsförbundet

Henrik Tengstrand
Gunnel Lundin
Ulf Kjellsson

Valberedning

Lars Mjörning, sammankallande
Hans Stackegård
Sture Berglund

Bankgiro: 5907-0102

Organisationsnummer: 802431-6880

Föreningens stadgar

Du kan se våra stadgar här stadgar.pdf

GDPR

Du kan läsa vår strategi med avseende GDPR här personuppgifter.pdf

Uppdaterat 2023-10-01