Om oss

Ordf. Evert Enbom, tel 070 5880146, Vice ordförande: Mats Hallvede, tel 0498 481052,  Sekreterare: Susanne Buhs, tel 0702 40 36 06'

Nyheter

I sommar fortsätter de arkeologiska utgrävningarna i Eke. Folkhögskolans sommarkurs i arkeologi leds även denna sommar av Docent Dan Carlsson, Arendus.
Länk till Folkhögskolans Arkeologikurs:
https://gotlandsfolkhogskola.se/sommarkurser/sommarkurser-2023/arkeologi 


Utgrävningarna ingår också i ett projekt "Arkeologi i Strandzonen" med fokus på Eke. Länk: Projekt AIS

Läs mer >

En ny sida om hembygdsmuseet har lagts upp för att informera om museet och de olika samlingarna och väcka intresse för dess vård och bevarande.

Samlingarna är värdefulla för att åskådliggöra bygdens kulturarv och historia.  

Huvuddelen av samlingarna utgörs av bruksföremål tillverkade under 1800-talet såsom snickar- och timmermansverktyg, skomakarverktyg, lin- och ullberedningsredskap, fiskedon, hushållsredskap,...

Läs mer >

Hembygdsföreningens museer

Boken Eke sockens förhistoria av Torgny Andersson, som har varit slutsåld, finns nu tillgänglig att läsa på Eke Hembygdsförenings hemsida.
(Med tillstånd av Anna-Liisa Andersson)

Information om boken här.

Länk till boken

Eke sockens förhistoria

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]