Om oss

Ordförande: Mats Hallvede, tel 076 7884245,  Vice ordförande:  Roger Lundberg, Sekreterare och kassör: Susanne Buhs, tel 0702 40 36 06'

Hembygdsföreningens aktiviteter och ansvariga.

Föreningens ändamål och hur man vill uppnå detta syfte.

Nyheter

  I sommar ges ett unikt tillfälle till att aktivt delta i arkeologiska arbeten i Eke och delar av grannsocknarna Rone och Grötlingbo! Det handlar om levandegörande av arkeologiska monument men också om möjligheten att få delta i en arkeologisk grävkurs under vecka 32, medeltidsveckan.
   Aktiviteterna utgör en del...

Läs mer >

Arkeologiska aktiviteter i Eke sommaren 2024
Gravröse plundrat på sten. Två stenkistor exponerades.
Två stenkistor synliga i ett gravröse vid Ronnings.

   Det här årets utgrävningar syftade till att fastställa murens och fornborgens ålder och att förstå murens konstruktion och utformning.
  Gudings slott är beläget på en udde som går ut i vad som under forntiden var en havsvik och senare en grund sjö. Det framkom att i den...

Läs mer >

Breda norra muren
Del av breda norra muren
Rester av skalmuren i västra vallen

Arkeologi i strandzonen - ett samarbetsprojekt mellan Eke Hembygdsförening och Arendus.

På sydöstra Gotland, i Eke socken, har arkeologiska utgrävningar gjorts i strandområdet under åren 2018 - 2022. En helt ny bild av den forntida strandzonen har framkommit. Så t.ex. har mycket av det som tidigare angavs vara gravrösen visat sig vara husgrunder...

Läs mer >

Logga Europeiska Jordbruksfonden Leader Gute
Visa fler

Aktiviteter

VÅRA ARRANGEMANG

Midsommarfrukost vid Petsarvebod

21 juni 2024 08:00 - 21 juni 2024 09:00

Midsommarfrukost vid Petsarvebod, ta med egen frukost.

Läs mer >

Arkeologiska aktiviteter

25 juni 2024 18:30 - 25 juni 2024 20:00

På tisdagskvällar kan man få vara med och röja vid fornlämningar i Eke. Man gör dem därmed mer synliga och det kan bli lättare att tolka dem. Deltagarna kan också i samband med arbetet få information om fornlämningarna.

Välkomna till årets första röjning av en fornlämning och information om kommande aktiviteter. Kartan...

Läs mer >

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]