Eke sockens förhistoria


 

Image

I boken"Eke sockens förhistoria" beskriver och tolkar Torgny Andersson fasta fornlämningar och fornfynd som gjorts i Eke socken. Det är fornfynd som gjorts under åren av socknens innevånare och vid Torgnys eget arkeologiska forskningsarbete. Torgny har också skrivit om vad som kan utläsas av gamla kartor och dokument.  Boken kan laddas upp här.
(Med tillstånd av Anna-Liisa Andersson)

 
 

Innehållsförteckning

BOPLATSPROJEKTET I EKE SOCKEN
Kort beskrivning av undersökningsområdet, sid. 3.
Undersökningsmetoder, sid.8.
Indicier på boplatser, sid.11.
Boplatser och bebyggelselägen, sid.12.
BOPLATSPROJEKTET - ARBETE OCH RESULTAT.
Metalldetektor - Söktid, avsökt område, antal boplatser, insamlade fynd, sid.16.
Beskrivning av fynd upptagna i boplatsprojektet, sid. 21.
Förgyllda fynd upptagna på åker nr 38 och åker nr 64, sid. 28.
Fynd upptagna på åker nr 64, sid.29.
Fynd upptagna på åkrar i Eke, sid.30.
Fosfatkartering - Omfattning och resultat, sid. 36.
Arkivstudier - Återfunna förhistoriska boplatser/gårdar, sid.37.
Arkivstudier - Rekonstruktion av den folkvandringstida  inägomarken, sid.39.
Registrering av Crop marks i växande gröda, sid. 42.
DISKUSSION OCH JÄMFÖRELSER, sid. 43.
SAMMANFATTNING, sid. 45.

FORNMINNESINVENTERINGEN 1978, sid.46.
GRAVARNAS VITTNESBÖRD, sid.52.
Fynd vid Annexen år 1937 (ca 200 e Kr), sid.53.
Fynd vid Smiss år 1918 (250-350 e Kr), sid.54.
Fynd vid Smiss år 1913 (200-450? e Kr), sid.55.
Grav vid Hallvide år 1953, (550-600 e Kr), sid.56.
Grav vid Hallvide år 1947, (Skelettg) (600-650 e Kr), sid. 58.
Grav vid Hallvide år 1947, (Brandgrav) (600-650 e Kr), sid. 59.
Grav vid Hallvide år 1936, (700-750 e Kr), sid. 61.

Fynd vid Smiss år 1906, (700-750 e Kr), sid.62.
Fynd vid Härdarve år 1927 (900-talet), sid.63.
Fynd vid Hallvide, 1920-talet (900-talet), sid.65.
Fynd vid Smiss år 1910 (950-1000 e Kr), sid.66.
Fynd vid Bölske 1912, 1913 och 1935, sid. 68.
Fynd hittade vid Gudings 1914 (450-600), sid.70.
Fynd vid Nygårds i början av 1950-talet (800-tal), sid.72.
Småfynd i Eke, sid.73.   Några intressanta småfynd, bilder och beskrivning, sid.77.
Historien om ett spänne (400-600), sid.79.
Smedsfyndet från Smiss, (900-tal), sid.81.
Grävningen på åker nr 64 år 1986, sid. 85.

ÖDEGÅRDAR I EKE SOCKEN MED OMNEJD, sid. 91.
Bonsarve +, (Rodarve?), By, sid. 91.
Gudings lilla, sid.92.
Kyrkans markinnehav vittnar om (H)Agne? och Malgers? sid. 92.
Det troliga läget för (H)Agne, sid. 94.
Troligt läge för Malgers, Lillegårds, sid. 94.
Mölner, Tjängvide/Tingvide/Thegnne, sid. 95.
Wingla? sid. 96.
En skiss över bygdens utveckling stenålder – medeltid, sid. 97.
Sammanfattning, sid. 109.
Medeltidens skriftliga källor, sid.114.

DIVERSE ANTECKNINGAR OM DET FÖRHISTORISKA EKE, sid.119.
Ekologisk beskrivning av det förhistoriska boplatsområdet på åker nr 64, sid.119.
Baugar - Ett forntida aktivitetsområde, sid.125.
Fornborgen ”Gudings slott” - Ett försök till beskrivning och datering, sid.127.
Offerplats vid Hallebacke i Eke? Sid.129.
Eke stavkyrka - Hela tingets kyrka? Sid.133.
Ortnamnet Eke, sid. 135.
Eke sockens äldsta personnamn – sid.136.

Förkortningar, sid.138.
Äldre längd-, yt-, och rymdmått, sid.138.
Förklaringar av enstaka ord, 138.

Eke sockens gårdar enligt Revisionsbok för Gotland 1653, sid.143.

Förteckning över citerad litteratur, sid 144.

 

Förening:

Eke Hembygdsförening

Skapad av: Göran Bölske (2021-05-07 20:07:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Göran Bölske (2021-08-02 01:20:31) Kontakta föreningen