Om oss

Ordförande: Mats Hallvede, tel 076 7884245,  Vice ordförande:  Roger Lundberg, Sekreterare och kassör: Susanne Buhs, tel 0702 40 36 06'

Hembygdsföreningens aktiviteter och ansvariga.

Föreningens ändamål och hur man vill uppnå detta syfte.