Om oss

Ordf. Evert Enbom, tel 070 5880146, Vice ordförande: Mats Hallvede, tel 0498 481052,  Sekreterare och kassör: Susanne Buhs, tel 0702 40 36 06'

Hembygdsföreningens aktiviteter och ansvariga.

Föreningens ändamål och hur man vill uppnå detta syfte.