Om oss

Välkommen till Gotlands Hembygdsförbunds hemsida! Gotlands Hembygdsförbund samlar omkring 90 medlemsföreningar  och arbetar för att hålla det gotländska kulturarvet levande. 

Gotlands Hembygdsförbund bildades 1936 och är en paraplyorganisation för hembygdsrörelsen på Gotland. Vi ger stöd och service till lokala hembygdsföreningar i arbetet med kulturarvet, och vi företräder hembygdsrörelsens intressen i kontakter med...

Läs mer >

Nyheter

Referat 

Söndagen den 19 februari samlades mer än 50 personer, ombud och övriga intresserade till ordinarie årsstämma för Gotlands Hembygdsförbund i Gothems bygdegård. Roligt att se så många glada deltagare från hela Gotland i bygdegården.

Inledningsvis bjöds på ”otendag” som serverades av medlemmar från Gothems sockenförening. Under kaffedrickandet fick vi också lyssna...

Läs mer >

Erbjudande till Gotlands hembygdsförbunds medlemmar

Vi på Energicentrum Gotland sträcker härmed ut en hand till Gotlands alla hembygdsföreningar och bygdegårdar. Vi är en del av Region Gotlands satsning på att nå öns uppsatta klimatmål. Vårt uppdrag är bland annat att bidra till att underlätta och öka gotlänningars möjligheter till att ställa...

Läs mer >

Den 20 februari 2022 höll Gotlands Hembygdsförbund årsstämma i Vänge bygdegård. På grund av att pandemiregler ännu gällde vid kallelsen var det möjligt att delta såväl personligen som digitalt. Av samma skäl hölls ingen föreläsning eller kaffi. Utöver styrelse och funktionärer var 28 deltagare, samt 15 deltagare på länk närvarande.

Läs mer >

Visa fler

Aktiviteter

VÅRA BESÖKSMÅL

Allekvia änge i Endre

Alltid tillgängligt.

Änget får en egen karaktär av att de öppna slätterna omväxlar med helt igenvuxna lövskogsdungar. Längre in står träden mer jämnt spridda. På den bördiga jorden reser sig ekarna högt, bland ask, alm, oxel, björk och hassel. Även vildapel, hagtorn och rönn förekommer. Flera stenvastar och röster finns i den...

Läs mer >

Kontakta oss