Om oss

Välkommen till Gotlands Hembygdsförbunds hemsida! Gotlands Hembygdsförbund samlar omkring 90 medlemsföreningar  och arbetar för att hålla det gotländska kulturarvet levande. 

Gotlands Hembygdsförbund bildades 1936 och är en paraplyorganisation för hembygdsrörelsen på Gotland. Vi ger stöd och service till lokala hembygdsföreningar i arbetet med kulturarvet, och vi företräder hembygdsrörelsens intressen i kontakter med...

Läs mer >

Nyheter

Referat årsstämma 2021

Gotlands hembygdsförbund höll sitt årliga årsmöte i Bläse Kalkbruksmuseum under trevligt värdskap av Lärbro Hembygdsförening. Ett femtiotal medlemmar kom och representerade 26 olika hembygds- eller sockenföreningar.


Ordföranden Kjellåke Nordström hälsade välkomna och började med att tända ett ljus och höll en tyst minut för vår tidigare ordförande Torsten Gislestam, som gått...

Läs mer >

Dags att lämna in adressuppgifter 2021


Dags att lämna in er förenings kontaktuppgifter till Hembygdsförbundet,
så att nyhetsbrev, viktig information och utskick kommer till rätt personer.

Alla föreningar har rätt till 5 stycken exemplar av Riksförbundets tidskrift Bygd och Natur, så se till att de kommer fram.

Skicka in formuläret 
Tack!

Läs mer >

Visa fler