Föreningens ändamål och syfte och hur man vill uppnå detta


Föreningens ändamål är att värna och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Föreningen vill nå detta syfte bland annat genom:
  Att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner.
  Att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt samhälls- och miljöplanering.
  Att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och i gången tid.
Att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling.
  Att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som ökar kunskapen om bygden, dess natur och historia.

Förening:

Eke Hembygdsförening

Skapad av: Göran Bölske (2023-07-20 20:34:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: Göran Bölske (2023-07-20 20:42:16) Kontakta föreningen