Bygdebandskurs i Götene 5/10

Anmälan senast 1/10

Se mer i informationsbladet här!

I valtider 2018

Föreningen Historieforum Västra Götaland har skickat ut en enkät till riksdagspartiernas riksdagskandidater.  Läs sammanställningen av svaren här!

Om uppgifter på vår hemsida!

Ett tag framöver pågår en uppdatering av den ”nya” hemsidan och därför kommer uppgifter på denna gamla att ev. vara lite dåligt uppdaterade!
När vi fått ordning på den ”nya” hemsidan kommer den här sidan att släckas men det blir troligen inte under juli månad!

Vi har fått ett antal påstötningar och därför denna informationen!

Uppmaning till alla föreningar!

I samband med utskick av inbjudningar till seminarierna IdeellKraft har vi hämtat uppgifter från både förbundets adressregister och uppgifterna i de kommunala föreningsregistren!
Det har tyvärr kommit oroväckande många meddelanden att meddelandet inte nått avsedd adress.

En uppmaning, skicka alltid och omedelbart in ändringar till förbundet och kansliet om ändringar görs av era kontaktuppgifter!

Upp å ner

Inte är väl sommaren över ännu men det är väl dags att ta nya tag för Hembygdsrörelsen, Västergötlands hembygdsförbund, och alla föreningar runt om i Västergötland.

Säkert är väl att hösten kommer att gå i samma spår som i fjol, eller i andra spår, och vem kan bättre sammanfatta det än ”Bosse i Pinnahemmet”:

Upp å ner
Ibland så går dä uppåt men stundtals går dä ner,
så ä dä för ûss alla, dä ä va livet ger.
Dä ä ju rätt så gevet å klart att dä ä så.
Ûm allt bare va uppåt, hur sûlle dä bli då?

Då sûlle inte löcka ge e så riklir lön,
sûm ûm en dessförinna fått kämpa ner i kön.
Då vore differensen för liten för att vi
sá känna rätte glädjen när allting står ûss bi.

Så därför blir kontenta, när vinden blåser snål,
då gäller dä å streta mot nya djärva mål.
Vesst längtar vi te känsla att ätter kämpit lôpp
få njuta utå glädjen när allting ä på tôpp!

Välkomna tillbaka till en ny höst med förhoppningsvis många, många utmaningar!

 

Webläsartips

Vi har fått många frågor om att det är för liten text i de införda artiklarna på websidan.
Ett tips:
Använd knapparna Ctrl och + samtidigt så blir hela sidan större, Ctrl och – blir sidan mindre.

 

 

Vet du vad ”europeiska landskapskonventionen” är?

Den europeiska landskapskonventionens mål är en rikare livsmiljö där alla kan delta i utformningen. Dess medel är förbättrat skydd, förvaltning och planering av europeiska landskap. Den syftar också till att främja samarbetet kring landskapsfrågor inom Europa och till att stärka allmänhetens och lokalsamhällets delaktighet i det arbetet. Konventionen innefattar alla typer av landskap, både stad och landsbygd.
Detta är egentligen ”nya ord och begrepp” inom området som är och har varit hembygdsrörelsens ”hemmaplan” sedan starten. Läs och sätt er in i framtidsperspektiven som vi kommer att träffa på allt oftare framöver!

Läs mer direkt på RAÄ.s hemsida