Om oss

Västergötlands hembygdsförbund (VHBF) är en ideell paraplyorganisation för den samlade hembygdsrörelsen i landskapet Västergötland. 2021 är det 225 anslutna medlemsföreningar med ca. 37 000 medlemmar som därmed också automatiskt är vidareanslutna till Sveriges Hembygdsförbund (SHF). Med det antalet föreningar är VHF det största av SHF.s 26 regionala förbund i Sverige. En uppskattning är att det finns ytterligare ca. 30 % fler föreningar som valt att inte söka anslutning i gemenskapen. Dessa föreningar har därmed heller inte möjlighet att ta del av de förmåner som en anslutning till förbunden innebär.

VHF.s arbetssätt och verksamhetsinriktning följer de riktlinjer och verksamhetsplaner som SHF.s årliga stämma beslutar om.
Medlemsföreningarna är fristående och arbetar enligt egna stadgar och beslut dock med kontakter till VHF.s arbetssätt.
Föreningarna erbjuder årligen besökare tusentals kulturaktiviteter, arrangemang, utställningar mm. med särskild fokus på yngre medborgare och integrationsfrågor där speciellt lokala yttringar av kulturarvet tillvaratas.
Några föreningar främst i närheten av Göteborg har dock sedan lång tid tillbaka valt att tillhöra Göteborgs eller Bohusläns hembygdsförbund.

VHF är organiserat med en deltidsanställd, 0.25 % tjänst med uppgift att sköta löpande administrativa uppgifter, resterande del är helt ideella insatser.
Förbundet har avtal med Studieförbundet Vuxenskolan som därmed anlitas för att utföra kurs- och studiecirklar främst på lokalnivå genom det kretsarbete som arbetas in för närvarande. Varje lokalförening erbjuds genom avtalet att ta del av SV.s program och stöd men har fullt ut rätt att använda andra valfria studieförbunds tjänster då föreningen så beslutar.  
Styrelsen och kansliet arbetar för att på bästa sätt stötta och stärka medlemsföreningarna, för detta utgår ett årligt anslag som långsiktigt verksamhetsstöd från Västra Götalandsregionen förenat med ett antal kriterier som VGR upprättat och som de förväntar sig att vi, VHF ska anta i vårt arbetssätt. (I vissa fall kan det uppstå konflikter mellan SHF.s verksamhetsplaner och VGR.s mer kortsiktiga och för samhället mer allmänt hållna mål och indikatorer). 
Västergötlands Hembygdsförbund samverkar med de övriga tre förbunden i Västra Götalands län, Bohusläns hbf., Dalslands fornminnes- och hbf. samt Göteborgs hbf. i ett forum kallat HembygdVäst.
Ytterligare ett samverkansforum finns där HembygdVäst för närvarande tillsammans med NAV, (Arbetslivsmuséerna i Väst) och Maritimt i Väst strävar efter ett fruktbart samarbete för att tillvarata de delar av kulturarvet som organisationerna tillsammans är berörda av.