Om oss

Västergötlands hembygdsförbund (VHBF) är en ideell paraplyorganisation för den samlade hembygdsrörelsen i landskapet Västergötland.
2024 är det 233 anslutna medlemsföreningar med ca. 36 600 medlemmar som därmed också automatiskt är vidare anslutna till Sveriges Hembygdsförbund (SHF). Med det antalet föreningar är VHBF det största av SHF.s 26 regionala förbund i Sverige. En uppskattning är att det finns ytterligare ca. 30 % fler föreningar som valt att inte söka anslutning i gemenskapen. Dessa föreningar har därmed heller inte möjlighet att ta del av de förmåner som en anslutning till förbunden innebär.

VHBF.s arbetssätt och verksamhetsinriktning är följsamt till de riktlinjer  som SHF.s årliga stämma beslutar om samt så långt möjligt även de kriterier som VG regionen upprättar för det långsiktiga verksamhetsstödet som VHBF tar del av.
Medlemsföreningarna är fristående och arbetar enligt egna stadgar och beslut dock med kontakter till VHBF.s arbetssätt.
Föreningarna erbjuder årligen tusentals besökare kulturaktiviteter, arrangemang, utställningar mm. med särskild fokus på yngre medborgare och integrationsfrågor där speciellt lokala yttringar av kulturarvet tillvaratas.
Några föreningar främst i närheten av Göteborg har sedan lång tid tillbaka valt att tillhöra Göteborgs eller Bohusläns hembygdsförbund.

VHBF är organiserat med en deltidsanställd, 0.25 % tjänst med uppgift att sköta löpande administrativa uppgifter, resterande del är helt ideella insatser.
Förbundet har avtal med Studieförbundet Vuxenskolan, (SV) som därmed anlitas för att utföra kurs- och studiecirklar främst på lokalnivå genom det kretsarbete som arbetas in för närvarande. Varje lokalförening erbjuds genom avtalet att ta del av SV.s program och stöd men har fullt ut rätt att använda andra valfria studieförbunds tjänster då föreningen så beslutar.  
Styrelsen och kansliet arbetar för att på bästa sätt stötta och stärka medlemsföreningarna, för detta utgår ett årligt anslag som långsiktigt verksamhetsstöd från Västra Götalandsregionen. (I vissa fall kan det uppstå olika inriktningar mellan SHF.s verksamhetsplaner och VGR.s mer kortsiktiga och för samhället mer allmänt hållna mål och indikatorer). 
VHBF samverkar med de övriga tre förbunden i Västra Götalands län, Bohusläns hbf., Dalslands fornminnes- och hbf. samt Göteborgs hbf. i ett forum med namnet HembygdVäst.
Vidare finns etablerat kontaktnät där HembygdVäst tillsammans med NAV, (Arbetslivsmuseerna i Väst) och Maritimt i Väst strävar efter ett fruktbart samarbete för att tillvarata de delar av kulturarvet som organisationerna tillsammans är berörda av.