Den europeiska landskapskonventionens mål är en rikare livsmiljö där alla kan delta i utformningen. Dess medel är förbättrat skydd, förvaltning och planering av europeiska landskap. Den syftar också till att främja samarbetet kring landskapsfrågor inom Europa och till att stärka allmänhetens och lokalsamhällets delaktighet i det arbetet. Konventionen innefattar alla typer av landskap, både stad och landsbygd.
Detta är egentligen "nya ord och begrepp" inom området som är och har varit hembygdsrörelsens "hemmaplan" sedan starten. Läs och sätt er in i framtidsperspektiven som vi kommer att träffa på allt oftare framöver!

Läs mer direkt på RAÄ.s hemsida


Förening:

Västergötlands Hembygdsförbund

Skapad av: Jan-Olof Berglund (2014-02-22 21:02:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jan-Olof Berglund (2022-04-29 17:17:18) Kontakta föreningen