Bli medlem

Medlemskap i Västergötlands hembygdsförbund är fastställt i förbundets stadgar § 5, antagna vid årsstämman 2016.

§ 5 Medlemskap i Förbundet

5.1 Förening som vill ansluta sig till Förbundet ansöker om medlemskap hos styrelsen, som även beslutar om medlemskap.

5.2 Fysiska eller juridiska personer som vill stödja Förbundets arbete, genom ekonomiska bidrag eller på annat sätt, kan ansluta sig som stödjande medlemmar. Stödjande medlemmar har inte rösträtt på Förbundets årsstämma.

5.3 Förening liksom stödjande medlem, som agerar på sätt som strider mot hembygdsrörelsens grundsyn och ändamål eller motverkar Förbundets mål och syften kan uteslutas av styrelsen.