Bli medlem

Medlemskap i Västergötlands hembygdsförbund är fastställt i förbundets stadgar § 5, antagna vid årsstämman 2022.

§ 5 Medlemskap i Förbundet

Förening som vill ansluta sig till Förbundet ansöker om medlemskap hos styrelsen, som därefter beslutar om medlemskap. När styrelsen beviljat medlemskap träder detta i kraft då fastställd avgift erlagts.

Fysiska eller juridiska personer som vill stödja Förbundets arbete, genom ekonomiska bidrag eller på annat sätt, kan ansluta sig som stödjande medlemmar. Stödjande medlemmar har inte rösträtt på Förbundets stämmor.

Förening liksom stödjande medlem, som agerar på sätt som strider mot hembygdsrörelsens grundsyn och ändamål eller motverkar Förbundets mål och syften kan uteslutas av styrelsen. Innan medlem utesluts, skall denne ges tillfälle att yttra sig. Beslut kan överklagas till Förbundets stämma

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]