Höjd medlemsavgift till VHBF.
Vid årsstämman 2023 beslutades att till VHBF höja medlemsavgiften från 7 kr. till 12 kr. alltså med 5 kr. från 2025. För att det inte ska "drabba" föreningskassorna antogs det med en god tidsmarginal. Föreningarna har nu möjlighet att 2024 överväga och besluta om en höjning av sina medlemsavgifter för 2025 vilket då inte påverkar föreningskassan.
Medlemsavgiften som tas ut i januari 2023 är med medlemsantal 31/12 2025 och är då totalt 25 kr./medlem. Till SHF transfereras 13 kr. och 12 kr. går till VHBF. 

Se hela årsstämmoprotokollet här där beslutet om höjd avgift finns nedskrivet i paragraf 14. 


Förening:

Västergötlands Hembygdsförbund

Skapad av: Jan-Olof Berglund (2023-12-19 16:31:41) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jan-Olof Berglund (2023-12-19 16:33:58) Kontakta föreningen