Välkommen till Stockholms läns hembygdsförbund!

Stockholms läns hembygdsförbund är en paraplyorganisation för länets hembygdsrörelse. Vi ger stöd och service till lokala hembygdsföreningar i arbetet med kulturarvet och vi företräder hembygdsrörelsens intressen i kontakter med kommuner och beslutsfattare.

Vi arrangerar bland annat kurser och aktiviteter för våra 122 medlemsföreningar, men också för allmänheten. Läs mer om vad som händer i vår regi men också vad våra medlemsföreningar gör i aktivitetskalendern här bredvid.
Förbundet får verksamhetsstöd av Stockholms läns landsting.

Nyhetsbrev i februari

Om du inte fått nyhetsbrevet så kan du läsa det här Nyheter från Stockholms läns hembygdsförbund_472357. Du kan också anmäla att du vill ha nyhetsbrevet genom att skicka ett mejl till [email protected]

Förbundets remissvar på förslag till kulturstrategi

Förbundet har lämnat ett remissvar på landstingets förslag till kulturstrategi. Kulturstrategin för Stockholmsregionen är regionövergripande och är tänkt att fungera som ett vägledande dokument för såväl landstinget som för regionala och lokala aktörer. Strategin har en tydlig koppling till RUFS 2050 och syftar till att vara både en integrerad del av och ett komplement till denna. Läs vårt remissvar här!

Grattis Gålö Gärsar och Grödinge Hembygdsförening!

Bild från bloggen Youthhood av Alexandra Eriksson.

I år är första gången som det öronmärkta bidraget till kulturarvsarbete fördelas av Riksantikvarieämbetet. I och med detta har nya grupper inom det ideella kulturarvsområdet fått möjlighet att söka bidrag och hembygdsföreningar är en kategori som har prioriterats i urvalet. Pengarna kommer fortsättningsvis att fördelas årligen av Riksantikvarieämbetet.

Gålö Gärsars Hembygdsförening har fått pengar för att göra en audioguide till sitt museum för att öka tillgängligheten och Grödinge Hembygdsförening har fått pengar till att ge ut Elin Sirenius dagbok. En tonårings dagbok från Grödinge 1874 -77.

Av totalt nästan 400 ansökningar har Riksantikvarieämbetet valt 74 stycken som får bidrag för kulturarvsprojekt. Läs hela listan över de beviljade projekten

Lyssna på historien!

Flera historiska platser i länet har utrustats med audioguider i ett samarbetsprojekt mellan länsmuseet och Sveriges Hembygdsförbund. Projektet kallas Tillgängligt landskap åt alla och är en del av hembygdsrörelsens arbete för ökad tillgänglighet till kulturarvet för människor med olika funktionsnedsättningar. Läs mer här