Välkommen till Stockholms läns hembygdsförbund!

Stockholms läns hembygdsförbund är en paraplyorganisation för länets hembygdsrörelse. Vi ger stöd och service till lokala hembygdsföreningar i arbetet med kulturarvet och vi företräder hembygdsrörelsens intressen i kontakter med kommuner och beslutsfattare.

Vi arrangerar bland annat kurser och aktiviteter för våra 122 medlemsföreningar, men också för allmänheten. Läs mer om vad som händer i vår regi men också vad våra medlemsföreningar gör i aktivitetskalendern här bredvid.

Årets sista nyhetsbrev

Om du inte fått nyhetsbrevet så kan du läsa det här Nyheter från Stockholms läns hembygdsförbund_460661 (2). Du kan också anmäla att du vill ha nyhetsbrevet genom att skicka ett mejl till [email protected]

Vad tycker du om Ledungen?

 

Vi vill gärna veta vad våra medlemmar och prenumeranter tycker om vår tidskrift Ledungen. En enkät har skickats till alla föreningar men du hittar den också här Ledungen enkät till alla hbf

 

Förbundets remissvar på förslag till kulturstrategi

Förbundet har lämnat ett remissvar på landstingets förslag till kulturstrategi. Kulturstrategin för Stockholmsregionen är regionövergripande och är tänkt att fungera som ett vägledande dokument för såväl landstinget som för regionala och lokala aktörer. Strategin har en tydlig koppling till RUFS 2050 och syftar till att vara både en integrerad del av och ett komplement till denna. Läs vårt remissvar här!

Beställ nytryck av jultidningen Jultomten!

Äntligen ett nytryck av den älskade jultidningen Jultomten! Det är en jubileumsutgåva från Lärarstiftelsen då folkskolan i år firar 175 år. Tidningen gavs ut av Sveriges allmänna folkskollärarförening 1891–1935. Dess syfte var att ge vacker och god läsning för barn och väcka deras fantasi och inspirera till vidare läsande.

Beställ den i SHFs webbutik

Grattis Gålö Gärsar och Grödinge Hembygdsförening!

Bild från bloggen Youthhood av Alexandra Eriksson.

I år är första gången som det öronmärkta bidraget till kulturarvsarbete fördelas av Riksantikvarieämbetet. I och med detta har nya grupper inom det ideella kulturarvsområdet fått möjlighet att söka bidrag och hembygdsföreningar är en kategori som har prioriterats i urvalet. Pengarna kommer fortsättningsvis att fördelas årligen av Riksantikvarieämbetet.

Gålö Gärsars Hembygdsförening har fått pengar för att göra en audioguide till sitt museum för att öka tillgängligheten och Grödinge Hembygdsförening har fått pengar till att ge ut Elin Sirenius dagbok. En tonårings dagbok från Grödinge 1874 -77.

Av totalt nästan 400 ansökningar har Riksantikvarieämbetet valt 74 stycken som får bidrag för kulturarvsprojekt. Läs hela listan över de beviljade projekten

Bidra till kunskapsbanken!

Bild från Ekerö-Munsö Hbfs samling i Kollektivt Kulturarv.

Efter önskemål från förra höstens ordförandeträffar har förbundet påbörjat ett arbete med att kartlägga vilka föreläsare som finns i föreningarna och vilka kulturresor som görs. Nästa steg blir att sammanställa alla svar till en tipskatalog som ska komma föreningarna till del.  Om du missat enkäten så finns den att läsa här Brev, föreläsarbank och resor

Ny postadress!

Vi avlslutar vår postbox och den nya postadressen är;

Stockholms läns hembygdsförbund
Sabbatsbergsvägen 6
113 61 Stockholm

Lyssna på historien!

Flera historiska platser i länet har utrustats med audioguider i ett samarbetsprojekt mellan länsmuseet och Sveriges Hembygdsförbund. Projektet kallas Tillgängligt landskap åt alla och är en del av hembygdsrörelsens arbete för ökad tillgänglighet till kulturarvet för människor med olika funktionsnedsättningar. Läs mer här