Om oss

Finns det hembygdsföreningar i Stockholm? Alltför ofta får vi den frågan och svaret är, självklart! Stockholm är hembygd för väldigt många människor, och Stockholms län består av stad, landsbygd, glesbygd, förort, skärgård och allt där emellan. Stockholms läns hembygdsförbund är en paraplyorganisation för länets hembygdsrörelse och våra 120 medlemsföreningar erbjuder årligen hundratals arrangemang och utställningar. Själva arrangerar vi kurser och temadagar för våra medlemmar, men också publika evenemang för allmänheten. Vi företräder också hembygdsrörelsens intressen i kontakter med kommuner, landsting och andra beslutsfattare. Vår styrelse och vårt kansli arbetar med att på olika sätt stötta och stärka våra medlemsföreningar, detta sker bl.a. med hjälp av ett årligt verksamhetsbidrag från Region Stockholm. 

Läs om Klarahuset där vårt kansli ligger! Klarahusets historia.pdf