Nu har juryn sagt sitt, det blir Lidingö hembygdsförenings bok Försvunna hus på Lidingö som blir Stockholms läns hembygdsförbunds bidrag till den nationella tävlingen Årets hembygdsbok.

Juryn hade ett tufft jobb att utse en vinnare eftersom årets nomineringar var både många och bra men Lidingös bidrag stack ut lite extra.

Juryns motivering lyder
Bakom hembygdens historia ligger även rester av mänsklig aktivitet som vi ofta inte längre kan se i fysisk form. Det kan gälla fornminnen som dokumenterats för att därefter hamna under vägar eller byggnader. Men även senare tiders hus, som en gång inrymt en levande verksamhet men av olika skäl inte längre finns kvar. Lidingöbokens tema med just försvunna hus känns i det perspektivet helt naturligt. Projektet har genomförts kompetent och systematiskt med krav på åtskillig arkivforskning. Den av temat givna katalogformen kompletteras av bakgrundstexter kring varje objekt, som ibland även innehåller personliga minnesbilder. Men också av mer övergripande inledningstexter, kartor och register.
På många håll inom hembygdsrörelsen möter vi byggnadsinventeringar i skilda former, publicerade eller inte. Givetvis blir intresset allra störst för en lokal läsekrets. Men både genom sin konsekvens i genomförandet, den pedagogiska uppläggningen och en attraktiv teknisk form ger boken Försvunna hus på Lidingö ett metodiskt mervärde utöver det vanliga. Därmed blir den också ett inslag i hembygdslitteraturen som skulle kunna ses som mönsterbildande.

Övriga böcker som nominerats var:

  • Djursholms slott, Samfundet Djursholms forntid och framtid 
  • En vykortsvandring genom Södertälje centrum 1865-2021 (2021), En vykortsvandring till intressanta platser i Södertälje (2022), En stadsvandring i gamla Södertälje på vertikala vykort under 100 år (2023) – årsboks serie, Kulturhistoriska föreningen i Södertälje
  • Gustavsberg 1640-1940, Från tegelbruk till industrisamhälle, Gustavsbergs Vänner
  • Konstnärsliv på Ornö, Bygdemuseet Ornö Sockenstuga
  • Till nytta och nöje. Folkets Hus och park i Hässelby i text och bild, Hässelby Hembygdsförening
  • Våra Öar (årsboks serie nr 24, 25 och 26), Björkö-Arholma hembygdsförening

Förening:

Stockholms Läns Hembygdsförbund

Skapad av: Ann Pettersson (2024-04-24 20:33:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ann Pettersson (2024-05-15 17:49:28) Kontakta föreningen