Ledungen


Tidningen Ledungen ges ut av Stockholms läns hembygdsförbund och kommer med två dubbelnummer under 2022

Du kan läsa det senaste numret av Ledungen digitalt Ledungen_nr 1-2_2022 DIGITAL.pdf

Tidningen Ledungen speglar arbetet i hembygdsrörelsen och ger information inom ämnesområden där hembygdsrörelsen är verksam. I två dubbelnummer per år, får läsaren idéer till verksamhet och berikande kunskap om arkeologi, byggnadshistoria, hembygdsdräkter, föremålskunskap, ortnamn och mycket annat.

Ledungen var en forntida försvarsorganisation särskilt väl utvecklad i vår del av landet. Vi har valt namnet Ledungen på tidningen därför att vi vill värna kulturarvet - i alla dess uttryck. Ett kulturarv som är ett resultat av många olika kulturers inflytande under mycket lång tid. Vi vill också försvara rätten till ett levande kulturarv som får förändras och formas av alla människor som lever här i dag.

Vill du skriva artiklar eller recensera böcker i Ledungen? Vi tar gärna emot material men det är redaktionen som beslutar om en text kommer med eller ej. Vi har tagit fram några råd och för hugade skribenter Råd och riktlinjer till Ledungens skribenter.pdf

Vill du prenumerera?
Om du som privatperson vill prenumerera på Ledungen kostar det 130 kr/år, sätt in prenumerationsavgiften på PlusGiro 58 83 56-6 och ange namn, adress och Ledungen.

Tidningen sänds till en adress i varje medlemsförening. Föreningarna kan också välja att prenumerera till fler av sina medlemmar, det kostar då 80 kr/medlem. Prenumeration alla medlemmar i föreningen kostar 50 kr/medlem.

Om du vill prenumerera till alla i föreningen kan du kontakta kansliet på [email protected]

Underlag till prenumerationsbeställning för föreningar Beställning av Ledungen för 2022.pdf

Vill du annonsera i Ledungen? Här hittar du information om vad det kostar Annonsprislista_2019.pdf

Tidigare digitala nummer av Ledungen
Ledungen_nr 4_2021.pdf
Ledungen 2-3 2021 Web.pdf
Ledungen 1 2021 web.pdf
Ledungen 3-4 2020 web.pdf
Ledungen 2 2020 Web.pdf
Ledungen 1 2020 digital.pdf
Ledungen nr 4 2019.pdf
Ledungen 2-3 2019.pdf
Ledungen_nr 1-2019.pdf
Ledungen nr 4 2018_HU.pdf

Förening:

Stockholms Läns Hembygdsförbund

Skapad av: (2012-02-23 12:55:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stockholms Läns Hembygdsförbund (2022-05-31 13:36:55) Kontakta föreningen