Eftermiddagskaffe på Andstigen

Det blev god stämmning på Andstigens äldreboende, när hembygdsföreningen skulle stå för veckans ”underhållning” vid eftermiddagskaffet i dag, den 8 februari.

Programmet bestod i tre delar: Bengt Lagerberg visade filmer som hembygdsföreningen tagit vid aktiviteter i Skattkärr och Östra Fågelvikl under de senaste trettio åren. Lena Fries berättatde om gamla ord och uttryck som nästan är bortglömda i dag. Inger Lagerberg och Birgitta Andersson stod för serveringen av fika med underbart gott hembakat kaffebröd.

Filmsnuttarna väckte många minnen till liv, när gamla vänner från hembygden flimrade förbi kameran, trettiotalet år yngre då än nu, Ingvar Hellberg recenserade en fotbollsmatch på Skattkärrsdagen 1989, ortens folkdanslag dansade vid Kälktorpet och så firades Birgit Johansson på sin 75- årsdag 1992 med tal och sång. Gamla ord som förklarades och diskuterades var bland andra dagsmeja, fika och mota Olle i grind.

Samtalen kring fikaborden antydde att det var goda vänner och bekanta som mött upp, Kaffebrödet som Inger Lagerberg bakat fick en strålande åtgång och lovorden haglade över toscakakan, morotskakan, hallongrottorna och kolasnittarna.

När gästerna skildes åt, yrde snöflingorna i luften och för dem som promenerade till Andstigen för eftermiddagskaffe gällde det att ta det försiktigt på vägen hemåt.

Lena Fries

Årets Höstsamkväm 2017

Höstsamkväm: Eldsjälar korades

Det var god stämning redan från starten av festen som hembygdsföreningen i Östra Fågelvik bjudit in till helt nyligen. Det blir så när gamla goda vänner träffas och har sett fram emot att ”samkväma”.

Hembygdsföreningen hade valt att uppmärksamma föreningens förgrundsfigur Birgit Johansson som deltagit i bildandet av föreningen 1961 och som sedan donerat sitt eget torp, Kälktorpet, som med åren utvecklats till socknens hembygdsgård, Birgit skulle ha fyllt 100 år i augusti månad.

Föreningens första styrelse hade stora ambitioner. Man initierade flera projekt som krävde enorma arbetsinsatser. Det startades arkeologiska utgrävningar för att man ville utröna om det verkligen hade stått en gammal kyrka på en åker 500 meter från nuvarande kyrka. Man lade ner ett stort utvecklingsarbete med syfte att utveckla en folkdräkt för socknen Östra Fågelvik. Båda projekten blev lyckosamma. Redan efter första sommarens utgrävningar hade man frilagt grunden till den medeltida kyrkan. Och folkdräkten kunde högtidligen invigas på sommarfesten 1974.

Byggnader runt omkring i bygden erbjöds till hembygdsföreningen. Men dessa gåvor skulle först plockas ner stock för stock, fraktas till Kälktorpet och där byggas upp igen. Bland annat fick man ett rymligt magasin från Busterud strax utanför Skattkärr som efter åtskilliga arbetstimmar kunde invigas 1985.

Det var oftast Birgit Johansson, själv barnfödd på Björka i Östra Fågelvik, som förde föreningens talan, såväl skriftligt som muntligt. Hon fick till och med ta emot medalj och diplom för sin hängivna entusiasm och sitt målmedvetna arbete för hembygden.

Olle Johansson

Vid årets höstsamkväm berättades detta och mycket mer om föreningens första årtionden Bland gästerna fanns flera medlemmar som deltagit i detta intensiva arbete för att föreningen skulle bli det den är i dag. Två av gästerna, Olle Johansson och Ann-Marie Nilsson, uppmärksammades som eldsjälar, för sina enormt stora arbetsinsatser under föreningens drygt femtioåriga historia. De fick ta emot vackra blomster som synbara bevis på beundran och uppskattning.

Anne-Marie Nilsson

 

 

 

 

 

 

 

 

Många minnen väcktes till liv när filmsnuttar från gamla tider visades. Bland annat spelades en pjäs upp som Birgit Johansson skrivit till en sommarfest. I pjäsen kunde vi se hur en skolexamen i riktigt gamla tider kanske kunde ha utspelat sig, där elever hamnade i skamvrån, där nämndemannens son hölls om ryggen av läraren som tilltalades ”mamsell” och där föräldrarna gav läraren nyvärpta ägg och hemlagad korv som av en händelse. Bland gästerna på höstsamklvämet fanns flera av ”skådespelarna”, nu med flera år på nacken än då.

Lena Fries

Höstsamkväm

Lördag  11 November i Vårt Hus Skattkärr kl. 15.00

Servering av smörgåstårta och dryck samt kaffe med dopp

Då vår Birgit Johansson skulle fyllt 100 år detta år

K. Röhs

och folkskolan 175 år visar vi filmer och läser några dikter med detta i förgrunden.

Lotteri på blomgrupper  m.m.

Entré 40 kr. inkl. servering

Om möjligt, anmälan senast söndag 5 November till Bengt/Inger Lagerberg 860563/0703 384866

Välkomna

Östra Fågelviks Hembygdsförening

Soligt öppet hus lockade besökare

 I söndags, 10 september, var det återigen dags för öppet hus på Kälktorpet. Solen sken och flaggan vajade i vinden när Bengt och Bosse låste upp alla portar prick klockan 12 medan Inger, Elsa, Birgitta och Lena förberedde våffelfikat som var utlovat.Frågan var om det skulle komma några gäster. Det var ju inte mer än två veckor sedan som föreningen bjöd in till öppet hus under kampanjen Vänerveckan. Men, visst kom det gäster och rundvandringar mellan hembygdsgården kunde starta.

Redan i tvättstugan blev en grupp kvinnor stående en lång stund för  diskussion om hur husmödrar förr i världen slet ont med tvätt jämfört med i dag med vatten inomhus och tvättmaskiner som i princip sköter tvättandet, innan de rena kläderna kan läggas i en torktumlare. Alla var överens med vetenskapsmannen Hans Rosling som sagt att tvättmaskinen var det som mest av allt förändrat kvinnornas arbete i hemmet.

I magasinets hemtrevligt inredda rum rönte en härvel särskilt intresse, en härvel som använts för att göra garnhärvor på. Där fanns också en gammaldags råttfälla att förfasas över, en sorts seriefälla med möjlighet att samtidigt fånga upp till fyra råttor.

Efter intressanta rundvandringar fortsatte livliga diskussioner kring kaffebordet i torpets ”finrum”, där inte minst dialektala ord och uttryck hamnade i fokus, eftersom gästerna kom från olika delar av Värmland och Sverige.

Birgit Johansson hedrades

Östra Fågelviks ”grand old lady” Birgit Johansson skulle ha fyllt 100 år just i dag, 28 augusti 2017. 

Detta uppmärksammade representanter för Östra Fågelviks Hembygdsförening genom att på hennes grav sätta blommor och tända ljus.

Birgit var en av de som grundade Östra Fågelviks Hembygdsförening 1961 och som senare skänkte sitt hem, Kälktorpet, till föreningen. Birgit var en verklig eldsjäl vars insatser för hembygdsföreningen och hembygdsgården Kälktorpet  inte kan överskattas.

Vänerveckan: Öppet hus på Kälktorpet

Som ett led i kampanjen Vänerveckan höll hembygdsföreningen öppet hus i söndags, 27 augusti. Avsikten med Vänerveckan är att öka kunskapen om Sveriges största insjö och dess betydelse för kommunerna kring Vänern.

För Skattkärr och Östra Fågelvik har fiskenäringen varit viktig och på Kälktorpet kunde vi bland annat visa upp en Vänersnipa, en gammal fiskebåt som använts av Petrus och Natanael Svensson. Bland hembygdsgårdens samlingar finns ett stort antal fiskeredskap som Kaj Röhs, son till Natanael, berättade om för det tjugotal besökare som hörsammat inbjudan. Dessutom fanns bilder och dokument att beskåda som beskrev verksamheter med koppling till Vänern och sjöfart.

Sommarfest på Kälktorpet

sommarfest 1Fotograf: sommarfest 1 

Årets sommarfest ägde rum i söndags, 13 augusti. Hotande regnmoln blåste bort och solen lyste över det 70-tal gäster som hittat till Kälktorpet.

Flaggan var hissad, fikabordet med hembakta bullar, mjuka kakor och minst sju sorters småkakor framdukat, när musikanterna Bertil Engh och Bertil Andersson tog scenen i besittning. Knappast något kan vara mer passande att inleda en hembygdsfest med än just Frödings Strövtåg i hembygden och Det var dans bort i vägen, varpå följde smakprov ur musikanternas breda visrepertoar, Nils Ferlin, Gunde Johansson, Ted Gärdestad och inte minst ett allsångsmedley med Sven-Ingvars melodier, där publiken sjöng med för full hals. 

Redan 1842 fick Sverige en stadga om folkskola, det vill säga alla barn oavsett bakgrund skulle få lära sig läsa, skriva och räkna. I Östra Fågelvik fick varje rote uppdrag att ordna med undervisning. Till att börja med löstes det med hjälp av vandringsskolor som ambulerade mellan socknens rotar för undervisning. Men redan 1878 stod Mosseruds skola klar att tas i bruk och tio år senare Spånga skola. Båda dessa skolor var sedan i bruk i drygt hundra år, vid sidan om andra skolor runt omkring i socknen. Redan 1923 byggdes Skattkärrsskolan i centrum; en mäktig fyra våningar hög byggnad i tegel som av lokalbefolkningen kom att kallas Högskolan i Skattkärr, som  kom att vara i bruk ända fram till 1977, när nya Skattkärrsskolan stod klar att användas. Om skolsystemets utveckling berättade Lena Fries, medan studiegruppen Fôr i tia kunde visa ett stort fotomaterial om skolor i socknen. Runt omkring i Sverige uppmärksammas just i år att folkskolan kan fira 175 år. 

På en sommarfest finns många höjdpunkter. Säkerligen var det dignande fikabordet med hembakt en sådan för flera av gästerna. För andra var det måhända alla lotterivinster som delades ut i form av lokalt producerad honung och vackra blommande krukväxter. Hembygdsföreningens stora sommarlotteri förrättade också vinstutdelning. Vinnare som ej var närvarande är underrättade.

 Lena Fries

 

Kälktorpet höll öppet hus

 Hembygdsföreningen höll öppet hus i söndags, 16 juli, regnet till trots. Antalet besökare var få och särskilt många våfflor behövde inte gräddas.

 Var står Hulda Johanssons isskåp?”, hördes plötsligt från Kälktorpets farstu och in kom en familj från Alingsås, utrustade med paraplyer och regnkläder. Mannen i familjen visste att hans mormors syster, som bott i Rud vid Skattkärrsviken, hade skänkt ett isskåp för många år sedan. Det ville han nu gärna visa för sin fru och dotter. Och isskåpet dök upp under den rundvandring  man sedan gjorde under sakkunnig ledning av föreningens ordförande Bengt Lagerberg. Isskåpet var i gott skick och hade fungerat som den tidens kylskåp, där isen lades i uppifrån  och det kalla smältvattnet sipprade ner på båda sidor.

 Det är just detta som är så spännande med att hålla öppet hus. Plötsligt fick isskåpet nytt liv”, säger Bengt Lagerberg.

 Hembygdsföreningen håller också  öppet hus senare i höst, först söndagen 27 augusti inom ramen för Vänerveckan – vårda, värna vårt Vänerlandskap, därefter söndagen 10 september som ett traditionsenligt öppet hus när hembygdsgården och Kommendantbostället visar upp sina samlingar.Isskåpet

Midsommar på Kälktorpet

På hembygdsgården Kälktorpet firades midsommar traditionsenligt.

I år hade fler än någonsin mött upp till firande som började med att stora och små hjälptes åt att klä majstången. Fler än 200 personer hade valt just Kälktorpet för att fira sommarens höjdpunkt och ringarna kring majstången blev både långa och många.  Maj Nord ackompanjerade som så många gånger tidigare på dragspel. Kerstin Samuelsson sjöng och Ing-Marie Haraldsson såg till att sånglekarnas gester kom på plats, att små grodorna inte hade vare sig öron eller svansar, att gummorna på väg till marknaden i Nora åt både karamell och åkte karusell och att en rejäl raket kunde skjutas upp i luften för att markera glädjen över att vädret var soligt och varmt. Det var först när alla gäster hade dragit hemåt efter dansen, som det kom en regnskur.

Våren kom till Östra Fågelvik

Stora skaror mötte upp till firandet av vårens ankomst vid Kälktorpet. Många kunde konstatera, att det var många år sedan som valborgsaftonens kväll varit så vacker som just i år; klar luft, vindstilla och flera plusgrader.

 Brasan som var ovanligt hög och välbyggd, tändes exakt klockan 21 som utlovat var. Fågelvikskören under ledning av kantor Björn Fredriksson stod redan på scenen och hälsade våren kraftfullt välkommen med Vintern rasat ut och andra sånger som traditionellt hör vårfirandet till. Sångarna passade till och med på att gå årstidshändelserna i förväg genom att även sjunga försommarpsalmen framför andra, En vänlig grönskas rika dräkt.

 Sedan var det dags att också i ord hälsa våren välkommen. Vårtalet hölls av hembygdsföreningens Lena Fries som hyllade ”en skola för alla” som gällt i Sverige sedan 1842. Skolans utveckling har varit genomgripande under dessa 175 år. Ett barn i Mosseruds skola, som stod klar redan 1877, skulle inte känna igen sig i dagens Skattkärrsskola, och inte heller skulle dagens barn stå ut många timmar i vare sig Mosseruds, Spånga, Ökna eller Björknäs skola i början av 1900-talet. En skola för alla barn oavsett bakgrund, både pojkar och flickor, rika och fattiga, är värt att kämpa för under alla årstider – också våren, varpå ett fyrfaldigt leve utbringades.

 Hembygdsföreningen återkommer till temat om ”folkskolan 175 år” under årets aktiviteter.

 Det var strykande åtgång både på fika och varm korv med bröd och föreningens festkommitté hade förberett sig väl med bak av bullar, mjuka kakor och småkakor samt inköp av riktigt god varmkorv. För att vårfirandet ska fungera krävs ett stort jobb i förväg; ett arbete som inte alltid syns och hörs när allt fungerar. Inte minst krävs en ”brasvakt” som är beredd att se till den nedbrunna brasan sedan alla vårfirare och alla föreningsmedlemmar begett sig hemåt på nattkröken.

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter