Nyheter

Wermlandicagruppen utger en bokserie under namnet Wermlandica – Skriftserie för värmländsk kulturhistoria. Bokserien innehåller artiklar om skilda delar av Värmlands historia. Den kan kostnadsfritt laddas ner i pdf-format. Del II, redigerad av Stefan Nilsson, omfattar 240 sidor.
Skriften kan nås här Wermlandica volym II

-----------------------------------------------------------------------------------------

Kansliets öppet- och telefontider måndag–fredag...

Läs mer >

Kontakta oss

 Skutboudden, Vikene 671 94 Brunskog
 Skutboudden, 671 94 Brunskog
 0570-522 09[email protected]

Om oss

Hembygdsförbundets kansli i Brunskog

Kansliets öppet- och telefontider måndag–fredag 10.00–12.00 
tel. 0570-522 09 
Kanslist Anna Liljestrand Evaldsson / Linda Philipsson
[email protected]

Värmlands hembygdsförbund
Skutboudden, 671 94 BRUNSKOG 
PlusGiro 512602-4
Bankgiro 5666-5516
Org. nr. 873200-7706

Detta ingår i medlemsavgiften till hembygdsförbundet
• Medlemstidningen Näverluren (4 nr/år)
• Kollektiv hembygdsföräkring 
• Kollektivavtal...

Läs mer >

Aktiviteter

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]