Nyheter

Värmlans Hembygdsförbund

Dags att ansöka Nytt förstärkt verksamhetsbidrag
Särskilt stöd till kulturlivet i Värmland 2021 med anledning av coronapandemin
Region Värmland har nu beslutat om ett nytt förstärkt verksamhetsbidrag till Värmlands Hembygdsförbund med 500 000 kronor som ska fördelas till hembygdsföreningar. I Region Värmlands beslut har angivits att bidraget har fokus på...

Läs mer >

Om oss

Hembygdsförbundets kansli i Brunskog

Kansliets öppet- och telefontider måndag–fredag 10.00–12.00 
tel. 0570-522 09 
Kanslist Anna Liljestrand Evaldsson 
[email protected]

Värmlands hembygdsförbund
Skutboudden, 671 94 BRUNSKOG 
PlusGiro 512602-4
Bankgiro 5666-5516
Org. nr. 873200-7706

Detta ingår i medlemsavgiften till hembygdsförbundet
• Medlemstidningen Näverluren 
• Kollektiv hembygdsföräkring 
• Kollektivavtal med SAMI och STIM 

Läs mer >

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]