Hembygdsförbundets kansli

Välkommen till höstmötet

Lördag 11 november 09.00–13.00
Stora Kils hembygdsgård, Hembygdsvägen 2, Kil.

Huvudtema: Folkskolan 175 år.

09.00 Samling med fika.

Dagordning
• Höstmötets öppnas – Ordförande Eskil Johansson.

• Aktualiteter.

• Presentation av ett projekt gällande värmländska fönsterprofiler.

• En Sagolik skola. I år är det 175 år sedan folkskolan infördes i Sverige. Målet var en enhetlig grundutbildning av hög kvalitet för alla barn oavsett bakgrund. Det uppmärksammas genom ett samarbete kring vandringsutställningen En sagolik skola – Folkskolan 175 år. För genomförandet står Lärarstiftelsen i samverkan med Sveriges museer, Sveriges hembygdsförbund, Svenska barnboksinstitutet och Lärarförbundet. Utställningen kommer att visas på Värmlands museum – Jan Anders Bjursbo.

• Besök på skolmuseet.

12.30  Lunch.

Kostnad: 150:-/deltagare.
Anmälan till Värmlands hembygdsförbunds kansli per telefon 0570 522 09 eller
e-mail: [email protected] senast den 7 november.
Meddela önskemål om eventuell specialkost p. g. av allergi eller om någon är vegetarian.

Hälsningar styrelsen


Värmlands Hembygdsförbund
Skutboudden
671 94 BRUNSKOG
PlusGiro 512602-4
Bankgiro 5666-5516
Org. nr. 873200-7706
Kansliets öppet- och telefontider
måndag–fredag 10.00–12.00
tel. 0570-522 09
[email protected]

Detta ingår i medlemsavgiften till hembygdsförbundet
• Medlemstidningen Näverluren
• Reducerad avgift för programlicens till Sofie
• Kollektiv hembygdsföräkring
• Kollektivavtal med SAMI och STIM
• Råd och stöd i hembygdsarbetet
• Gratis hemsida på SHF:s portal
• Tidskriften Bygd och Natur (5 nr/år)
• 10% rabatt vid bokinköp från SHF
• Tillstånd att sälja Bingolotter

Webbansvarig
Kjell Sundström, 0565-303 20, 070-351 28 32 [email protected]