Värmlands Hembygdsförbund

Kansliets öppet- och telefontider måndag–fredag 10.00–12.00 
tel. 0570-522 09 
Kanslist Anna Liljestrand Evaldsson 
[email protected]

Detta ingår i medlemsavgiften till hembygdsförbundet
• Medlemstidningen Näverluren 
• Kollektiv hembygdsförsäkring 
• Kollektivavtal med SAMI och STIM 
• Råd och stöd i hembygdsarbetet 
• Gratis hemsida på SHF:s portal 
• Tidskriften Bygd och Natur (5 nr/år) 
• 10% rabatt vid bokinköp från SHF 
• Tillstånd att sälja Bingolotter
Webbansvarig Kjell Sundström, 070-351 28 32 [email protected]

Värmlands hembygdsförbund
Skutboudden, 671 94 BRUNSKOG 
PlusGiro 512602-4
Bankgiro 5666-5516
Org. nr. 873200-7706 


Förening:

Värmlands Hembygdsförbund

Skapad av: Värmlands Hembygdsförbund (2018-03-17 00:06:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Värmlands Hembygdsförbund (2021-04-28 19:27:16) Kontakta föreningen