Värmlans Hembygdsförbund

Dags att ansöka Nytt förstärkt verksamhetsbidrag
Särskilt stöd till kulturlivet i Värmland 2021 med anledning av coronapandemin
Region Värmland har nu beslutat om ett nytt förstärkt verksamhetsbidrag till Värmlands Hembygdsförbund med 500 000 kronor som ska fördelas till hembygdsföreningar. I Region Värmlands beslut har angivits att bidraget har fokus på omställning och omstart 2021. Med anledning av Region Värmlands nya beslut har vi skickat ut ett brev/mail med ansökningsblankett till alla föreningar om att söka bidrag för kostnader med anledning av coronapandemin.

Ansökan med ansökningsblankett och begärda handlingar  skickas senast 31 mars 2021 till:
Värmlands Hembygdsförbund 
c/o Kent Wallin 
Rörmyren Där Nole 1
665 93 Kil
eller e-post till Kent Wallin: [email protected]


Kansliets öppet- och telefontider måndag–fredag 10.00–12.00 
tel. 0570-522 09 
Kanslist Anna Liljestrand Evaldsson 
[email protected]

Detta ingår i medlemsavgiften till hembygdsförbundet
• Medlemstidningen Näverluren 
• Kollektiv hembygdsförsäkring 
• Kollektivavtal med SAMI och STIM 
• Råd och stöd i hembygdsarbetet 
• Gratis hemsida på SHF:s portal 
• Tidskriften Bygd och Natur (5 nr/år) 
• 10% rabatt vid bokinköp från SHF 
• Tillstånd att sälja Bingolotter
Webbansvarig Kjell Sundström, 070-351 28 32 [email protected]

Värmlands hembygdsförbund
Skutboudden, 671 94 BRUNSKOG 
PlusGiro 512602-4
Bankgiro 5666-5516
Org. nr. 873200-7706 


Editerad av: Kjell Sundström (2021-02-19 09:46:17)