Om oss

ÖFHBF historik

Hembygdsföreningens bildande.
Östra Fågelviks Hembygdsförening bildades den 22 november 1961 vid ett möte i Östra Fågelviks Församlingshem.
En interimstyrelse bestående av konstnär Sven Rapp, fru Vera Hellberg, fiskaren Petrus Svensson, kommunalkamrer Harald Bergius samt herr Gustav Andersson valdes vid mötet.
Åren som följde bedrevs en omfattande verksamhet med insamlande av inventarier och antikviteter vilket krävde mer utrymme. Kälktorpet ägdes då av Birgit Johansson som upplät Kälktorpet till hembygdsföreningens verksamhet genom ett nyttjanderättsavtal.
Galleriet (dass från Björka) och Tvättstugan skänktes av sykonen Johansson och flyttades till Kälktorpet.
1975 förlängdes ladan-ladugården.
Syskonen Johansson på Björka har varit mycket verksamma inom hembygdsföreningen och 1991-01-30 skänkte Neon och Ingemar Kaptensbostället "Björka 1:14" med omgivande mark till Ö. Fågelviks Hembygdsförening. Även den gamla kyrkplatsen med tillhörande mark överläts till hembygdsföreningen. 1989-10-01 donerade Birgit Johansson Kälktorpet till Ö. Fågelviks Hembygdsförening under förbehåll att hon skulle få utnyttja stället för sommarboende så länge hon orkar.
En timrad magasinsbyggnad som tillhörde Busteruds gård skänktes av Karlstads kommun till hembygdsföreningen. Denna byggnad monterades ner och forslades av Bertil Bergergård till Kälktorpet, där den monterades upp av medlemmar. Idag är denna byggnad en av våra viktigare lokaler för inventarier.
Birgit Johansson donerade vid brodern Neon Johanssons bortgång medel till uppförande av en maskinhall till minne av honom.

 

Kontakta oss

 Fiskmåsvägen 6 656 72 Skattkärr
 FÅGELVIKS-BERG 216, 655 94 Karlstad
 0703-384866[email protected]