UPPROP till Oppebybor och kulturintresserade

Till alla som vill värna om framtiden för socknens hembygdsgård EKELID !

Tidens tand gnager på gamla kulturbyggnader och vi måste hjälpas åt att underhålla husen.Inte minst för att kunna bevara de kulturhistoriska samlingarna av gamla bruksföremål från trakten.

Från en hittills anonym givare har föreningen fått erbjudande om en gåva på 50 000 kr till en reparationsfond. I första hand skall fondmedlen användas till att lägga om taket på logen/ladugården.

Förbehållet för gåvan är att föreningen själv måste lyckas med att samla ihop motsvarande belopp genom frivilliga gåvor/sponsring från enskilda och företag på bygden.

Minsta bidrag mottages tacksamt till hembygdsföreningens bankgiro 5168-2961, märk gärna inbetalningen med ” reparationfond ”.

Stort tack på förhand till alla bidragsgivare , och ert namn/företagsnamn kommer att återfinnas på en skylt vid logen när taket blir klart !!

Styrelsen för Oppeby Hembygdsförening.

Gökotta på Hisneklint

Fikapaus på utsiktenFotograf: Fikapaus på utsikten

Fikapaus på utsikten

Välkommen till Oppeby hembygdsförening!

Torpskylten EkelidFotograf: Torpskylten Ekelid

Torpskylten Ekelid