Om oss

Vad gör Hembygdsföreningen i Oppeby ?

Föreningens huvuduppgift är att vårda och underhålla Grenadjärtorpet EKELID, med alla byggnader, samlingarna med gamla föremål, och den vackert belägna trädgården vid Åsunden.

Vi ordnar även med olika aktiviteter, Hembygdsfesten i Juli månad med besök av många "hemvändare", torpvandringar i olika delar av socknen, gökotta och...

Läs mer >

Nyheter

Underhållsarbeten vid Ekelid

De senaste åren har föreningen lagt ner en mycket möda på att underhålla alla byggnader vid hembygdsgården. Vi har då haft stor ekonomisk hjälp från flera håll. Mest tacksamma är vi för att Kinda-Ydre Sparbank välvilligt ställt upp med bidrag från Ide´fonden vid varje tillfälle. Planerna nu är att börja...

Läs mer >

En skön kväll den 10 aug. ordnade föreningen en bygdevandring i byn Nedre Vånga. Ordf. Rune Larsson hälsade ett 40 tal  deltagarna välkomna i sommaraftonen. Sören Petersson inledde med att på en kartskiss presentera hela fastigheten N. Vånga med alla hus och gamla landsvägen till Söderö-Åtvidaberg. Lennart Andersson berättade historiken om sitt barndomshem "Kullen" ...

Läs mer >

Söndagen den 17 juli firade Oppeby HBF 80-årsjubileum vid den sedvanliga hembygdsfesten på soldattorpet EKELID i Oppeby. Festligheten besöktes av ett 70-tal intresserade ortsbor, hemvändare och medlemmar.

Föreningens ordförande  Rune Larsson, inledde med att hälsa alla välkomna i det för dagen perfekta vädret, lagom varmt och ingen blåst eller nederbörd.

Sören Petersson lämnade...

Läs mer >

ett 20-tal medlemmar samlades den 11 maj vid Råsöbadet för en vårvandring. Info lämnades om torpet Råstorp som brukat jorden på Råsö. Vidare info om badet och vägnätet innan bron byggdes mm. Sällskapet vandrade sedan bland nyutslagna björkar,vitsippor och gullvivor till resterna efter en backstuga på ön, Kindsudden. Torbjörn C....

Läs mer >

Efter"snack" årsmötet. Foto: Margareta Carlsson
Styrelsemöte inför årsmötet. Foto: Sören P
Kaffeservering på gång. Foto: Sören P

Den 11 augusti hölls föreningens årsmöte för åren 2019-20 utomhus på Ekelid. Detta efter att förra årets verksamhet varit inställd...

Läs mer >

Visa fler

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]