Föreningens årsmöte avhölls den 21 mars i Allhuset Björkfors. Ett 25 tal medlemmar deltog , Den gamla styrelsen fick ansvarsfrihet för verksamheten 2022 och alla val av ordf,styrelse mm framgår av info på annan rubrik på den här hemsidan. Oförändrad medlemsavgift . Efter och under fikapausen fick vi en stålande underhållning av Lisa Johansson och Erik Zentio. Lisa sjöng gamla medeltidsvisor och skillingtryck , Erik accompanjerade med gitarren. Uppträdandet avslutades med "en höstvisa" och följdes av varma applåder och avtackning.


Förening:

Oppeby Hembygdsförening

Skapad av: Sören Petersson (2023-03-26 14:21:44) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sören Petersson (2023-03-28 18:25:18) Kontakta föreningen