Bli medlem

Föreningen ser gärna att alla hembygdsintresserade ,både de som bor i bygden eller utflyttade, blir medlemmar och på så sätt stöttar verksamheten med att bevara Ekelid och deltaga i vår verksamhet.

Medlemsavgiften 2023 är för enskild 100 kr och för hela familjer 200 kr.

Avgiften betalas in till Bankgiro 5168-2961.

Föreningen har även SWICH nr: 123 687 88 62

Lämna namn och adress och  även din e-postadress till: [email protected]. För att förenkla vår distribution av info, kallelser mm.

Välkommen som medlem !!