Underhållsarbeten vid Ekelid

De senaste åren har föreningen lagt ner en mycket möda på att underhålla alla byggnader vid hembygdsgården. Vi har då haft stor ekonomisk hjälp från flera håll. Mest tacksamma är vi för att Kinda-Ydre Sparbank välvilligt ställt upp med bidrag från Ide´fonden vid varje tillfälle. Planerna nu är att börja underhållet inomhus, och vi tänker börja med att ställa i ordning det lilla köket i torpstugan. Där spismuren, målning och golvarbete står på tur. återigen har vi fått bidrag från banken, denna gång med 30 Tkr. Projektet startar efter nyår.

 


Förening:

Oppeby Hembygdsförening

Skapad av: Sören Petersson (2022-10-21 15:43:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sören Petersson (2022-10-21 16:03:47) Kontakta föreningen