Om oss

Se Vad gör Arbetsgruppen Långhundraleden. (Klicka på länken.)

Vill du läsa hur det hela startade, klicka här!

Styrelsen hittar du om du klickar här.

Nyheter

Långhundradalen som läsebok -Landskapet berättar historien

Läs hur man kan se på landskapet från ett holistiskt betraktelsesätt.

Nils Blomkvist har lett ett arbete som gått ut på att finna den historiska betydelsen i landskapet.

Man ska se helheten mer än detaljerna. Klicka här så kan du läsa mer.

Långhundraleden i årtusenden. Scenario över utvecklingen.

Nu kan du läsa den tredje artikeln ur boken "Långhundraleden - En seglats i tid och rum".

Artikeln heter "Långhundraleden i årtusenden. Scenario över utvecklingen.".

Här beskrivs hur förutsättningarna har förändrats under perioden bronsålder till medeltid.

Klicka här så kommer du direkt till artikeln.

Möte i Blå Wingen, Husby-Långhundra

Den  19 maj hade vi ett välbesökt möte i Blå Wingen.

Per Vikstrand berättade om Teofora (sakrala) ortnamn efter Långhundraleden, vilket den samlade publiken tyckte var intressant.

Om du vill se hans föredrag klickar du här.

Visa fler

Aktiviteter

VÅRA ARRANGEMANG

Utmarkernas betydelse under yngre järnåldern

October 22, 2022, 1:00 PM - October 22, 2022, 2:30 PM


Andreas Hennius, disputerad arkeolog och anställd vid Upplandsmuseet, berättar om innehållet i sin doktorsavhandling,
”Outlanders?
Resource colonisation, raw material exploitation and networks in Middle Iron Age Sweden”.

Vi kommer att få höra om hur människorna som bodde norr om de agrara områdena i Mälardalen utnyttjade de resurser som fanns där....

Läs mer >

Kristina Ekero-Eriksson och Niclas Björk berättar

November 17, 2022, 6:00 PM - November 17, 2022, 7:00 PM

Kom till Österåkers bibliotek i Åkersberga och lyssna till Kristina Ekero-Eriksson och Niclas Björk berättar om deras gemensamma bok om Tråsättra.

Läs mer >