Om oss

Se Vad gör Arbetsgruppen Långhundraleden. (Klicka på länken.)

Vill du läsa hur det hela startade, klicka här!

Styrelsen hittar du om du klickar här.

Nyheter

Läs hur Åke Hyenstrand kopplar ihop området kring Långhundraleden med Europa.

Han finner kopplingar i många riktningar, österut, söderut och västerut.

Klicka här för att läsa.

Äntligen kunde vi besöka Historiska museet.

Den 3:e december träffades några intresserade för en visning av utställningen "Vikingarnas värld".

Om du vill se några bilder kan du klicka här.

Läs hur man kan se på landskapet från ett holistiskt betraktelsesätt.

Nils Blomkvist har lett ett arbete som gått ut på att finna den historiska betydelsen i landskapet.

Man ska se helheten mer än detaljerna. Klicka här så kan du läsa mer.

Visa fler