Nytt ljus över LÅNGHUNDRALEDEN

Nytt ljus över LÅNGHUNDRALEDEN en bok om bygder, båtar och natur

En resa i tid och rum. Intressant läsning!

Välkommen till Arbetsgruppen-Långhundraleden!

Tage SundqvistFotograf: Tage SundqvistLånghundraleden år 1000 e Kr med 5 meter högre vattennivå än idag

År 1000 e Kr var Östersjöns vattenyta ungefär 5 meter högre, och det var bräckt östersjövatten i delar av Långhundraleden. I söder gick östersjövattnet upp till Frösunda och i norr i Fyrisån till Uppsala och i Sävjaån/Storån ner till Östuna. I leden mellan Frösunda och Östuna, som låg högre än 5 meter över havet, fanns då enbart sötvatten. Anslutande bäckar och åar stod för tillförseln av sötvatten i leden.

Här och var korsades leden av trösklar av berg eller morän, där det bildats insjöar, till exempel vid Närtuna, Gottröra, Husby-Långhundra, Östuna, Funbo, Vidbo och Lunda. Tack vare dessa insjöar har Långhundraleden kunnat fungera långt fram i tiden. Det finns även lämningar efter leden som kan ha varit dämmen och som gjort att vattenytor medvetet bevarats för att underlätta båttrafiken.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter