Bakgrund


Bakgrund

 Arbetsgruppen Långhundraleden - AL - fyllde 30 år 2009. Den forna vattenleden genom Uppland tände några hembygdsentusiaster och AL startade 1979. Namnet Långhundraleden är nutida efter det långsträckta härad, Långhundra, som gränsar till leden. Vi vet inte vad den kallades, när båtar förr seglades och roddes på leden.

 Leden användes under flera tusen år - bronsåldern, järnåldern och medeltiden - och svarade för alla kommunikationer, när landsvägar saknades. Men från tidig järnålder kunde det vara ont om vatten här och var i leden beroende på den ständigt pågående landhöjningen i Sverige. Så var det i många vattenleder och människorna byggde båtar som var särskilt anpassade till detta. De var grundgående, vägde inte mycket och kunde dras över land, när det saknades vatten under kölen.

 Närmare Östersjön har Långhundraleden fungerat ända in i våra dagar. Till 1927 fanns daglig ångbåtstrafik med S/S ”Åkers Kanal”, mellan Stockholm och Brottby vid Garnsviken, men en ångbåt drogs naturligtvis inte över landtungor som ett vikingaskepp, när det var ont om vatten. Ångbåtsrederiet fick ändå lära sig att hantera Långhundraledens speciella förhållanden. ”Finns det bara dagg i gräset så kommer vi”, hette det i rederiets skämtsamma reklam. Garnsviken var ursprungligen en östersjövik, men avsnördes av landhöjningen och stod från början av 1800-talet i förbindelse med Östersjön via en kanal och en sluss.

 Vi får inte glömma att leden även var viktig under vintertid, då slädar svarade för tunga transporter. Fortfarande är stora delar av Långhundraleden en härlig kanotled.

 Möjligheter till kommunikation och förutsättningar för odling och bosättning var grunden i Långhundraledens betydelse. I ledens dalgångar fanns bördiga leror, och båtburna jordbrukare organiserade sig och skapade samhällen som vi idag kan uppfatta tack vare rika fornlämningar. Det är gott om gravfält, bosättningar, fornborgar, bryggor, hällristningar och runstenar. Vikingatiden för drygt 1000 år sedan är en viktig del av historien, men längs Långhundraleden finns lämningar som sträcker sig 4000 år bakåt i tiden.

Källa: Jan Wirstad
Uppdaterad: 2010-04-23 09:42

 
 
    Copyright © Sveriges Hembygdsförbund
Förening:

Arbetsgruppen Långhundraleden

Skapad av: (2012-03-22 12:13:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Arbetsgruppen Långhundraleden (2022-02-17 13:28:37) Kontakta föreningen