Vad gör Arbetsgruppen Långhundraleden


 

Vilken roll har Långhundraleden haft?

Denna fråga är central i allt som AL arbetar med. Den måste dock delas upp i frågor som är lite mer specifika för att kunna undersökas. Undersökningar gör vi själva eller i samarbete med andra. Eftersom Långhundraleden använts under flera tusen år, måste vi vara noga med datering, varvid vi följer nordisk arkeologi och historia.

 

Vi sprider kunskaper om Långhundrdaleden genom föredrag, utställningar, artiklar, böcker och genom att delta i seminarier och diskussioner.  Oerhört viktigt är att stimulera intresset för leden på olika sätt. Tack vare hembygdsföreningarna efter leden har AL nära till personer som har god lokalkännedom, och flera fornlämningar har upptäckts av personer verksamma inom AL.

 

Vi samarbetar gärna med arkeologer, historiker, kulturgeografer, geologer, botaniker från universiteten och museerna i främst Uppsala och Stockholm och från Riksantikvarieämbetet. Som amatörförening kan AL inte på egen hand genomföra arkeologiska undersökningar, utan tillstånd krävs från länsstyrelsen i Stockholm eller Uppsala och av markägaren där undersökningen kommer att göras. Undersökningen skall ledas av en ansvarig arkeolog som länsstyrelsen godkänner. Många inom AL har deltagit i arkeologiska undersökningar och några har arkeologisk utbildning och har varit yrkesverksamma som arkeolog.

 

Områden som Arbetsgruppen Långhundraleden arbetar eller arbetat inom:

 

1.        Hamnar, omlastningsplatser och dragställen vid leden

2.       Broar, vad och andra konstruktioner

3.       Båtar och transporter på vatten och is/snö

4.       Bosättningar vid leden

5.       Samhällsorganisation i anslutning till leden

6.       Vallanläggningar och fornborgar i ledens närhet

7.       Erfarenheter från andra sammanhang liknande Långhundraledens

8.       Geologi, växtlighet och vattenförhållanden i Långhundraledens landskap

9.       Dokumentation, skrifter och databaser

10.    Seminarier, utställningar och visningar

11.     Interna sammankomster

 

Källa: Jan Wirstad
Uppdaterad: 2010-04-23 09:44

 

Förening:

Arbetsgruppen Långhundraleden

Skapad av: (2012-03-22 12:05:48) Kontakta föreningen
Ändrad av: Arbetsgruppen Långhundraleden (2022-02-17 13:28:16) Kontakta föreningen